Eftersom det gamla järnbruket Dreva Bruk var omgivet med flera större och mindre hus, ”statarlängor”, förråd, smedja, vattenkvarn, stall och andra gamla byggnader från den tiden då det begav sig, från mitten av 1600-talet, kunde var och en i familjen och släkten bygga om någon av dessa till nya, moderna bostäder. Till dem köpte de också attefallshus och friggebodar. Bra att ha till gäster och andra besökare.

Turid och hennes livskamrat och fästman Jim Legg flyttade in i det hus som Turid sett ut till sitt. Jim, fastän han nu var pensionerad från sitt liv som ”hemlig agent”, började finna på egna arbetsuppgifter och göromål. Han skapade en egen variant av ”Tjuv och Polis”, ”Rymmare och Fasttagare” och ”Burken”, ”Kurragömma” och ”Gömma Nyckeln”, för barn som kommit med sina föräldrar, för att arbeta i hackerverkstäder eller makarverkstäder, eller bara som turister och tillfälliga besökare.

En skolförening från Enköpings Gymnasium kom förbi en dag, när Ylva stod och arbetade i trädgården, nedanför herrgårdsbyggnaden. Det var ordförande Ludde, sekreteraren Lotta och kassören Nicke, hela styrelsen i ”EarthStar UFO- och Astronomiförening” som sökte föreningslokal. Ylva tänkte till ett ögonblick och lovade att de kunde vara i det gamla växthuset, mot att de röjde upp och gjorde i ordning det, invändigt och utvändigt. Så blev också EarthStar en länk fram till SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter. Det som skulle utgöra själva embryot till rymdstationen SpåRätt och företaget SpåRätt. En ”snöboll” som bara rullade på och växte och växte, tills att SpåRätt blivit till SpåRätt Star City of Stockholm, SpåRätt Star City of Scandinavia och etableras som den nya maktstrukturen i och utanför Europas Förenta Stater, med SpåRätt Eurasia.

När SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter höll på att utformas, fann Jim Legg på ett nytt sätt att gestalta det som han kallade för familjen Frånlandsvinds: ”Ådran”. Han kunde se den framför sig.

Det var som en blåskimrande flytande metall som rann fram i en spricka i marken, från 1600-talet och Upplysningstiden, för att gå tillbaka ända bort till den äldsta funna fornlämningen, på den här tiden: Göbekli Tepe, i landet Turkiet. Arkeologerna hade trott att Göbekli Tepe, trots den tidens spekulationer om jordbrukande, bofasta befolkningar, att Göbekli Tepe var en religiös plats, skapat av nomadfolk som försörjde sig som Samlare och Jägarfolk.

Någon professionell, seriös, med vetenskap och beprövad erfarenhet, bekräftad specialist eller expert, skulle kunna hävda att Jim Leggs tankar om ”Ådran” bara var spekulationer och vilda fantasier. Att han inte hade tillräckligt av erfarenhet och kunskaper från det verkliga livet och grundforskning, för att med största sannolikhet kunna få bekräftat sina, än så länge, vaga antydningar.

Det kunde Jim hålla med om, men hur många gånger i historien och den vetenskapliga utvecklingen, hade inte anekdoter, myter och legender, tillfört att människor, forskare, upptäcktsresenärer och andra äventyrare, ansträngt sig extra mycket, där andra tvekat, backat, packat och gått hem?