ÖVERSÄTTARE / MEDFÖRFATTARE / SAMARBETSPARTNER SÖKES!
ÖVERSÄTTNING FRÅN NUTIDSSVENSKA TILL AMERIKANSK ENGELSKA.
Mitt namn är Victor Rangner, född 1957, född och uppvuxen i Stockholm, Sverige.
Har sedan den 22 juni år 2015 skrivit på en science fiction-berättelse, som handlar om familjen Frånlandsvind, företaget SpåRätt och de alltmer ökande konflikterna och stridigheterna mellan Neoluddister och Neoidealister, inom en kommande framtid.
Om framtiden vet vi ingenting, eller?
Den litterära genren ”Science Fiction” kallas ibland också för: ”Spekulativ Realism”. Det som, om inte troligt eller sannolikt, så fortfarande möjligt, med det vi vet och kan föreställa oss, med hjälp av logik, rationalism, realism, men också fantasi, inbillning, drömmar och ”gestaltning”.
Jag är inte Transhumanist, men måste ändå erkänna att denna nutida version av ideologi, ändå har inspirerat och påverkat mig mycket, i mitt skrivande!
Då upptäckte jag just att de jag kommit i kontakt med bland de svenska transhumanisterna, sällan eller aldrig använder sig just av den konstnärliga och estetiska formen av ”Gestaltning”. Därför har jag försökt att koncentrera mig på detta, i mina böcker. Därför kan det tyckas finnas onödigt många definitioner, förklaringar, tolkningar och synonymer, för att på olika sätt ringa in och omringa ett område, verkligt eller föreställt med hjälp av fantasin.
Den person som jag söker, bör veta två saker:
1) Ingenting är ännu publicerat eller godkänt från något förlag eller förläggare. Varit i kontakt med både Pekka Särkiniemi på Rönnells och Eva Gedin på Norsteds. Men också många andra förlag och litterära agenter.
Varje författare in spe, idag, år 2016, bör snarast möjligt skaffa sig en egen läsekrets.
Den tiden är förbi när författaren kunde sitta med hela sitt handskrivna manus, lämna in det till ett bokförlag, för läsning av en förläggare, tills att bokförlaget, om manuset uppnådde kraven och förväntades ge en ekonomisk vinst; nå ut till en läsekrets.
Inte ens Sir Arthur Conan Doyle, han som skrivit världens kanske mest lästa böcker, om Sherlock Holmes, förväntade sig att den drömmen skulle gå i uppfyllelse. Snarast kontaktade han en litterär agent, för att sälja sina berättelser och skydda sina rättigheter.
 
Litterärt tips är annars böcker skrivna av Victor Bockris och självbiografin av gitarristen, kompositören och skivproducenten Keith Richards: ”Livet”.
 
Du som läser detta och förhoppningsvis tänker:
”Aha, kanske nåt för mig!”, ska veta att det tar mycket, mycket, tid och finns idag inga resurser, annat än min dator och mina två händer.
Jag sitter varje morgon, mellan kl.06:00 – 09:00, vardag som helgdag, och skriver. Detta har fört med sig att jag har skrivit sju böcker, med cirka 450 sidor i varje bok, på ett års tid. Jag har drygt ettusen sidor kvar, tills att jag uppnått mitt mål, med tio helt färdigskrivna böcker.
Mer om detta finns att läsa här i min sida i Facebook och i min blogg, ”Graatass’s Blog”, ute på nätet:
 
Mina tre första böcker anser jag vara klara idag. När översättningen sedan blir klar, antar jag också att ordvalet, strukturen, korrekturen med korrigeringar och redigeringar också kommer att påverka innehållet, men inte berättelsen som helhet.
 
Detta är, förhoppningsvis, inte ett ”Djävulskontrakt”, men, absolut, ett: ett ”commitment”; ett hängivet åtagande!
 
Här mitt svar på en respons jag fick igår:
”Thank you very much, for showing interest. Today they exists only in swedish. They are not published anywhere. And i think that the interest here in Sweden for the Future, is very low. The first of my books is a very ordinary book, about a very ordinary, i think, swedish family, where the father and the mother is working, occupied and engaged in design, illustrations and other works of art.
Some years later, their son, Johan, married with the neighbour familys daughter are selling a gameshop, to buy an old swedish mansion, where a pair of nobility, baron Axel and his wife, Sophie, von Dreva has started a ironworks, in the middle of the 17th century.
In this mansion, the Frånlandsvinds family has a company where people interested in and working as hackers and makers, with digital machines and 3D-printing, which is a connection in between the oldfashioned and the modern and futuristic way of thinking, acting and constructing.
The Frånlandsvind Family finds a possibility to make a stronger connection, than the first one. They are starting a SpåRätt Knowledge and Information Centre. First as a kind of library and archive, for the hackers and makers, but soon as a first version of a space station, or a space lab. They are amateurs and just trying to figure out how this station would be a possibility, for ordinary people, interested in moving out to the outer space.
Johan and his wife Ylva are married and have a son with the name Evert. Evert, when he is about twenty years old, marries Anneli. Anneli becomes the mother to their twins, Adam and Sophie. Sophie has a vision, or is in touch with another dimension, where she meets the extraterrestials from the planet Ellek, near by the star Vega, in the konstellation Lyra.
The Ellekians and Sophie, together with the other members and friends close to the Frånlandsvinds family, decide to send human beings from the planet Tellus, to the planet Ellek. The new idea is to make a new kind of being and specie: the Andhryb.
The Ellekians have a vision of this kind, a hybrid, from human beings and a syntetic form of human being, produced by a organic 3D-printer. The hybridmix is not the complete Andhryb. To become complete, it needs a ”dreambubble” from the Elleks at the planet Ellek. And so on… 🙂 ”