Darwinister, biologer och beteendevetare skulle nog hävda, när det handlar om däggdjur och andra levande varelser; att den starkare skulle försvara sitt revir och sin biotop, för att den svagare sedan skulle söka upp nya, okända och främmande marker, områden och födoämnen.

   Ja, det är nog en skillnad där, mellan dem och oss andhryber, sa Fabian. Det beror på väl vad man är ute efter och vill ha, både på kortare och lite längre sikt. Vi andhryber är nog mer långsiktigt inställda, än bara för stunden, här och nu. Ska man va lite krass, kan man säga att vi andhryber, till skillnad från alla föregångare bland maskiner, datorer, robotar, androider, cyborger och andrarter: ”producerar alternativ”.

   Kul! Märkligt! Kan man göra det?

   Javisst! För var gång som ett, som du nu nämner det, uppstår konkurrens, söker vi, granskar, formulerar, producerar och konkretiserar så många alternativ som är möljligt, med de begränsade förutsättningar som finns, i den praktiska verkligheten.

   Så fungerar nog inte min egen art: Människan?

   Vad har den för måttstock? Vad följer den?

   Vad den vill, tror jag.

   Vad tror du att de här nostalgisterna vill nu?

   Vad gör människor som hamnar i en strid om något, när de konkurrerar om nåt? Jag skulle nog använda ordet ”marknadsföring” i dess vidaste, begripligaste form. De ”marknadsför” sig själva.

   Du menar att de går till en marknad, en torghandel, för att köpa vad då?

   Det är ett gammalt ord. På engelska säger man ”market”. På franska säger man ”marché”. Där man förr sålde, köpte och bytte varor och tjänster med andra som kom dit, från när och fjärran. För att vinna andras uppmärksamhet på torget och på marknaden, kunde man bara göra två saker. Det ena var att stå på en plats som många passerade. Därför gällde det att vara tidigt ute, för att få den bästa platsen. Det andra var att ha en god, stark och tydlig röst, så att alla kunde höra vad man stod och sålde, eller ville köpa. Syn och hörsel, för att förstärkas med lukt, smak och känsel. Men det saknades något?

   Jaha, vad var det?

   Det som människorna redan visste och det som människorna ville veta mer om. Information, kunskap, erfarenhet och, helt säkert också redan då, övertalningsförmåga.