”Zanna’s Organical Park and Grocery Store.”

I värsta, sämsta, fall fick hon låta bygga ett själv, men annars borde hon kunna finna en byggnad, kanske ett nedlagt köpcenter, som hon skulle kunna låta bygga om.

För att börja med något, gjorde hon först en utförlig skiss med sitt ritprogram, i datorn hemma. Därpå överförde hon den tvådimensionella ritningen till en tredimensionell. Den kunde hon projicera ut från datorn, framför sig, i förstärkt verklighet, i en holografisk bild.

Efter att ha justerat en hel del tankefel och felberäkningar, printade hon ut den med sin lilla behändiga 3D-skrivare. I modellen, som hon ställt på bordet med en genomskinlig glasskiva, i arbetsrummet hemma, kunde hon nu titta mer noggrant uppifrån, underifrån och från alla håll och kanter. Här skulle hon ha att jobba med, ett bra tag framöver!

Det roligaste var arbetet med själva parken. Det mest slitsamma och tråkiga, bestod av att fundera ut hur allt skulle hålla samman, fungera och konstrueras, i verkligheten.

Med hjälp från Fabian, snart också indragen i hennes lilla hobbyprojekt, fann Zanna skisserna, konstruktionerna och bilderna från det första riktiga, fungerande stjärnskeppet: SpåRätt 2. Stjärngänget hade studerat dokument från Biosphere Two och andra artificiella klimatexperiment, kulturer och odlingar. De som kunde vara matnyttiga, när resenärerna i stjärnskeppen behövde odla, plocka och hantera nya livsmedel och näringsrika produkter. Bara en sådan enkel sak som att odla tomater, gurkor, pumpor, bönor och medicinalväxter. För att lyckas måste de inte bara känna till växternas och örternas naturliga och normala förutsättningar på planeten Tellus, men konstruera en konstgjord miljö, inuti rymdfarkosterna. De som skulle ta människorna genom ljusårs avstånd, från Tellus till Ellek.