Idén var inte alls ny. Arthur Hazelius, i slutet av 1800-talet, hade skapat, utformat och engagerat stora delar av Stockholms och Sveriges befolkning i att förverkliga friluftsmuseet Skansen, på Kungliga Djurgården. I närheten hade man låtit bygga Nordiska museet och Biologiska museet, med vackra bakgrundsmålningar av konstnären Bruno Liljefors. Biologiska museets byggnad skulle likna en norsk stavkyrka.

Skansen blev känt och omtalat, i Sverige och utomlands. Snart uppstod flera friluftsmuseet runt i Europa. Det var på modet med det som skulle bli Neoluddismens grundvalar, med ursprunglighet, primitivitet, folkliga traditioner, utgamla seder och bruk, Naturens storhet och Människans intuitiva förmåga till att häpna inför storslagna och skräckfyllda, extatiska hänförelser, i Romantikens anda.

Zanna återvände till bilder, texter och dokument från Dreva Bruk, Breda Hjärnbruk, Kristin Frånlandsvinds Tummens Hemliga Trädgård, labyrinterna och SpåRätt.

Hon hade en stor fördel med att ha Fabian så nära inpå sig. Det var att hon, utan någon som helst tvekan eller jämförelse, kunde utge sig för att vara en ”expert”. Andra inom stjärngänget, maskingänget och SpåRätt, visste naturligtvis mer om arten Andhryb, teoretiskt. Det kunde vara en fördel, eller en nackdel. De kunde berätta, åskådliggöra och förklara hur Andhryben, i teorin, var tänkt att fungera. Liksom varje upptäckare, uppfinnare, innovatör, producent och tillverkare, förhöll de sig mer till sina visioner, än till varje tillverkat exemplar. Forskningsgruppen inom ett företag som producerat och nu skulle lansera en ny vision, version och modell av en tvättrobot, var mer intresserad av hur den var tänkt att fungera, än hur den faktiskt hade fullfyllt sin uppgift och funktion, i det praktiska vardagslivet. Varje enskild tvättrobot kunde mycket väl ha fel och brister, men det var hur alla maskinerna var konstruerade, som räknades, inte ett och annat ”måndagsexemplar”.

Nu var ju andhryberna varken några industriprodukter, serietillverkade av robotar eller framställda för att alla ha samma duglighet, funktioner, premisser och villkor. Om varje enskild mänsklig individ var unik, individuell och helt utan kopia och identisk likhet med någon annan, så var förväntan på andhryberna minst hundra gånger högre.