Zannas Upplevelsepark.

Var, i tiden och rummet, börjar och slutar en upplevelse?

Zanna var den allra första att kunna fantisera om en upplevelsepark för människor, men framför allt för den nya, kommande arten Andryberna. De vars kognitiva system var helt fokuserade och koncentrerade på upplevelser.

I människornas hjärnor fanns en uppdelning av inuti huvudet och utanför huvudet. Inuti huvudet fanns alla förställningar, minnen, erfarenheter, sinnesintryck om hur hjärnan och människornas ”jag”, skulle kunna skilja på fantasi och föreställningar, eller den yttre, fysiska och konkreta verkligheten. Verkligheten som den var. Kanske det som filosofen Immanuel Kant betecknat som: ”Das Ding an Sich”, tinget i sig. Det som arten Människa bara kunde ta till sig intuitivt, bortom rationalitet, erfarenhet, fantasier och spekulationer.

Eftersom en av Zanna Topps intressen var Socialantropologi, ville hon studera Andhryberna i allmänhet och Fabian Frånlandsvind i synnerhet. Det var ju knappast någon konst för henne, eftersom de nu var ett kärlekspar. Kärleksrelationen var det närmaste, den mest intima upplevelse och erfarenhet hon kunde ha av en andhryb, men det fanns därmed också en risk för att hon, omedvetet, skulle bli partisk. Var det i så fall fel?

Hon försökte föreställa sig en schematisk jämförelse mellan en människa och en andhryb. Hur mycket av verkligheten kunde en mänsklig hjärna, med kropp och sinnen vakna och aktiva, filtrera, behandla, bearbeta och använda?