Den andra agendan.

Fabian undrade: vad är en agenda? Vad används den till? 

När Zanna kom på besök hem till honom, som hon brukade göra, hade han repeterat frågan flera gånger, så han inte skulle glömma bort att ställa den till henne:

   Zanna, vad är en agenda?

   Vänta… jag har en här i min handväska. Titta, det här är en agenda!

Hon höll fram en liten bok, stor ungefär som en pocketbok.

   Men, jag har, fortsatte hon, förstås en till, eller två, om man ska va noga. En här i telefonen och här en i min bärbara dator. Det är väl en slags kalender, där man antecknar saker som man ska komma ihåg. Framför allt sånt som man ska komma ihåg att göra… En handlingsplan, eller planering för en vecka eller en månad framåt i tiden. Längre än så brukar man inte tänka. Varför undrar du?

   Jag tror att jag har kommit på nåt! Var det inte så att neoluddismen fanns först, före alla andra?

   Nä, nja, kanske… det beror på hur man ser det. Det fanns ju först en verklighet som alla kunde uppleva och samtala om, men så kom annat som kunde ses som att styrka, bekräfta eller förstärka andra upplevelser och uppfattningar om verkligheten, med Vetenskapen, Matematiken och så uppfattningen om att det fanns en objektiv tid. Den tid som blev mätbar för allt fler, när var och en fick en egen klocka, som skulle följa samma tid, klockslag och minuter, som alla andras.

   Det var så, tror jag, som att det uppstod en andra agenda, när de som kom att kalla sig för neoluddisternas tid, spårade ur. När de inte längre var med sin tid. När tiden gick ifrån dem och de inte hade någon eller några att protestera mot. Det gick ju inte att avrätta eller döda tiden. De kunde heller inte förbjuda eller slå sönder alla klockorna. Speciellt inte när de upptäckte att tiden i första hand gynnade dem själva.