FRÅNLANDSVIND. Presentation och Arbetsplan. den 4 oktober 2016.
 
FRÅNLANDSVINDS SAGA. De tio böckerna om Familjen Frånlandsvind, SpåRätt och Kampen mellan Neoluddister och Neoidealister.
Av Victor Rangner.
En Science Fiction-berättelse med Spekulativ Realism:
 
BOK 1. ”Familjen Frånlandsvinds Öden och Äventyr”. År 2000 – 2015.
BOK 2. ”Familjen Frånlandsvinds Nya Visioner”. År 2015-2030.
BOK 3. ”De Avklädda Maskinerna. Manual för rymdstationen SpåRätt”. År 2030-2041.
BOK 4. ”Drömbubblor”.
BOK 5. ”Drömmaskinerna”.
BOK 6. ”Stjärnmaskinerna”.
BOK 7. ”Drömeffekterna”.
Planerade titlar:
BOK 8. ”Maskinen i Tiden”. Råtexten beräknas klar till slutet av år 2016.
BOK 9. ”Homo sapiens slut”. Råtexten beräknas färdigskriven våren 2017.
BOK 10. ”Från Göbekli Tepe till Andhrybevolutionen”. Råtext beräknas färdigskriven sommaren 2017.
Varje bok är på cirka 450 sidor.
 
De tio böckerna bildar, är min idé, en idé-berättelse om en familj som lever i slutet av 1900-talet, för att möta Det Nya, efter Industrialismen, Urbaniseringen, Modernismen, Postmodernismen och Transhumanismen.
”Spekulativ Realism” i den betydelsen att det är ett försök till gestaltning, i fiktionens form, ramar och begränsningar, för att, förhoppningsvis, finna andra, nya och annorlunda vyer, vinklingar, perspektiv och frågeställningar, i det som annars i vår egen samtid, åren 2015 – 2017, kan upplevas som självklart, vardagligt och till och med tråkigt eller intetsägande.
Upplever själv en anda och en viss gemenskap med Transhumanismen, men mer på grund av problemformuleringarna, än de ibland alltför utopiska lösningarna på samma problem. Ändå ser jag Framtiden an, med optimism och tillit till Människan, mänsklighetens anpassningsförmåga och människornas omedvetna eller medvetna längtan efter att ensamma eller tillsammans möta Det Nya, Det Främmande och det Okända, inom oss själva och ute i vardagen, verkligheten, världen, Universum och Kosmos.
Victor Rangner, den 4 oktober 2016, Hässelby, Stockholm. Sweden.