Tillbaka till Ellek.

Zak, Mona, Liz och Ben gjorde sig hemmastadda på Ellek. I väntan på djupare, mer bestående kontakt med ellekarna, gick de på promenader runt i bygden, i samhällena, parkerna och runt bostäderna.

Allt detta var kvarlämningar, från den tid då ellekarna fortfarande levde sina liv som individer och enskilda medborgare, i privatbostäder.

Ellekarna hade en gång i tiden begått samma misstag som nu neoidealisterna höll på att göra på Tellus. De betonade alltför mycket Idévärlden, det Andliga, Spirituella, Själsliga och Heliga. I dess mest extrema form hade den rörelse som hade sina rötter i Neoidealismen; Futurologerna, tagit steget fullt ut, för att fortsätta att leva sina liv endast och enbart i vr: den virtuella verkligheten. De låg i sina drömmaskiner och, fastän maskinerna ändå motionerade deras fysiska kroppar, försåg dem, likt korna i den datakontrollerade och automatiserade mjölkindustrin under slutet av 1900-talet och början av det Tredje Milleniet, med allt som kontrollerna angivit.

Deras kroppar fick inte längre uppleva och anpassa sig till vilda marker, med både stenar, mossor, fallna träd och mindre vattensamlingar. Inte heller till att titta upp mot den blå himlen, vifta undan flugor och mygg, eller drabbas av skoskav, en annorlunda och främmande bakterieflora eller skiftningar mellan höga och låga temperaturer.

Deras kroppars celler, nerver, muskler, leder och inre organ blev allt snävare i upplevelsen av omvärlden. Även om de kunde uppleva allt detta i den förstärkta virtuella verkligheten, genom drömmaskinerna, var det långt ifrån samma sak. Det var som om deras kroppars medvetande förstod att den höll på att bli lurad. När den inte kunde avslöja lögnen eller kräva sin rätt på annat sätt, förföll den ner i likgiltighet och apati.

I ellekarnas värld kunde de ändå anstränga sig lite till och lite längre, innan deras fysiska tillvaro begränsades till vaga associationer av askes, späkning, fastekurer, hård motion och oregelbunden vila.

De kom alltmer att påminna om helgonbilder och ikoner från Medeltiden och den romersk- eller grekisk-ortodoxa bildvärlden, med långsmala, tärda och härjade ansikten, smala och taniga kroppar, som om de lidit av anorexia neurosa, eller förtvinat i als eller aids.

Deras medvetanden strävade åt ett annat håll, ut i rymden, universum och kosmos. De blev starkare i sina upplevelser. När de övade sig i koncentration, fokusering, telepati och teleportation, fick de så småningom upp ögonen för en stjärna och en planet långt borta, på ljusårs avstånd: Tellus. Då var det redan för deras eget vidkommande, för sent. Dagarna var räknade fram till att kropparna för alltid och i evig tid skulle tyna bort.

En annan fördel, eller nackdel, med att deras andlighet ökade på kropparnas bekostnad, var att de blev gränslösa. När varje unik individs karaktär, individualitet, identitet, självrespekt, stolthet, egensinne, egoism och egocentricitet förlorat sin integritet, självständighet och oberoende, gick deras energier samman likt tusentals av parallellkopplade batterier. Själarnas andliga kapacitet ökade med frekvenser och våglängder till att kunna sända och motta information, från avstånd långt hemifrån Ellek.