Är ”distans” för människorna detsamma som ”integritet”?

Är ”integritet” detsamma som ”oberörbarhet”?

”Noli me tangere”?

Rädsla för att bli vidrörd?

Rädsla för att bli berörd, fysiskt och/eller psykiskt?

Skräck för bakterier eller smuts, från någon annan levande varelses kropp eller fysiska person?

Sjukdomsskräck, som Warhol tydligen led av…

Jim Legg som skrivit om ”Ordens Arkeologi”. Eller om det var sekreteraren i EarthStar Ufo- och Astronomiförening, Nickes idé?

Psykoanalysens, (Sigmund Freuds?) uttryck att: ”Sätta ord på känslor”?

Föreställning eller möjlig gestaltning?

Gestaltning. Skiss till definition:

”Materialisering, realisering, förverkligande, synliggörande av osynligt, t ex vision, föreställning, vanföreställning, fantasi, inbillning, symbol, ikon, bild, skulptur, tredimensionell form, fyra dimensioner: Rum + Tid.

Rummets utsträckning i Tiden.

Marcel Duchamps uttryck: ”Fördröjning”. Från Rummet och in i eller över till Tiden som dimension. Ett tåg som far fram på en räls genom landskapet. Albert Einsteins Relativitetsteorin. Rummet, tågvagnen, tågkupén, upplevd inifrån, av en passagerare. Annan person, som betraktar tågets förbifart, från järnvägsvallen. En tredje person som upplever tåget från en tredje ståndpunkt, på en annan plats, utifrån järnvägsvallen.

Gestaltning, visuellt synliggörande av idé, tanke, föreställning eller ideal:

Ordens Arkeologi.

Jordens Arkeologi.

Tellus Arkeologi.

Översta jordlagret, under luften, på markytan, under atmosfären, den blå himlen och rymden.

Fåglar som flyger förbi. Skator, Kråkor och Kajor som flyger förbi. Uppe i luften, under den blå himlen. Solen skiner. Det är fortfarande varmt i luften.

Vinden blåser. Vinddraget för med sig damm från andra platser på jorden och planeten Tellus. Blåser det på Månen? Människor skapade av stjärnstoff. Star Dust. Evergreen.

Tillbaka till Scratch!

Bild 1.

Jordytan är fast, solid och aningen fuktig. Kanske kvar efter regnet, eller dagg som fallit under natten och den tidiga morgonen?

Ånga i molnen som möter luft som värms upp av solen. Ångan övergår i vattendroppar, som faller ner mot jordytan.

Naturligt och normalt.

Naturen.

”Imse Vimse Spindel klättrar upp på trån. Ned faller regnet, spolar spindeln bort, Upp stiger solen, torkar bort allt regn. Imse Vimse Spindel klättrar upp igen”.

Barnvisa från förra seklet, eller ännu äldre. Finns även på engelska: ”Itsy Bitsy Spider”.

Allt detta från ovansidan av markytan. Markplanet.

Under jorden. Underjordiskt. Underground. Hemligt. Dolt. Dolt för Ögat. Osynligt.

Det som inte syns, finns inte.

Skrapar på ytan…

Jordlager. Arkeologisk utgrävning. Försiktigt. Öser upp jord i ett såll. Sållar bort all lös jord. Kvar blir jordkokor. Smular försiktigt sönder dem till stenar, grus eller lös jord.

Olika typer av jord. Mineraler. Salter. Färger. Jordfärger. Sienna. Umbra. Engelskt Rött. Ockra.

Näringsämnen. Gifter. Farligt. Skadligt. Radioaktivt. Stoff. Damm. Moln.

Under markens yta. Under jorden. Gödsel. Kvarlämningar. Reliker. Skelettdelar. Atrofierade. Förkalkade. Förtvinade. Bortglömda. Oviktiga. Oväsentliga. Betydelselösa. Oansenliga. Meningslösa. Absurda. Nonsens. Tomt. Intet. Vitt. Svart. Grått. Dimmigt. Ett töcken.

Finna det rätta ordet!

Återfinna det rätta uttalet.

Den rätta grammatiska formen. Tempus. Pronomina. Subjekt. Objekt. Predikat. Predikatsfyllnad. Amalgam. Tandvärk. Hantverk. Verktyg. Redskap. Motivation. Utgrävning. Fyndplats. Värde. Värdering. Saknad. Missnöje. Upptäckarglädje. Inspiration. Operation. Operatör. Opera. Verk.

Ordens Arkeologi?

Rättelse:

”Språkets Arkeologi”.

Ludwig Wittgenstein. Carl Fredrik Reuterswärd:

”Mellanrumsformerna”, mellan bokstäverna. Orden bakom bokstäverna. Under bokstäverna i texten. Läsa mellan raderna. Andemeningen. Spiritism. Andliga budskapet. Rösten från den Andra Sidan. Boken, texten, meningarna, orden och bokstäverna som ett bestående budskap från de som levt innan eller före oss, i dag och i framtiden.

Jorge Luis Borges.

Johann Wolfgang von Goethe.

Valfrändskaper.

De författare som föregick eller gav anledning till Franz Kafka att skriva som han skrev. Aforismerna eller Kafkaismerna, före Franz Kafka skrivit sina böcker.

Processen, av Franz Kafka, som en föregångare till George Orwells ”1984”.

”Dubbelgångaren”, av Fjodor Dostojevskij.

Paranoian, innan den blivit bekräftad av verkliga händelser och ”bevis”, påtagliga och konkreta, eller ej.

”Futurofobi”, eller Skräcken inför Framtidens ovisshet.

Att föredra att få höra en spådom eller ett orakelsvar, hellre än att uppleva total ovisshet och osäkerhet? Hellre veta om det allra mest fruktansvärda, än att föreställa sig att vad som helst kan hända?”

 

Fabian var nöjd. ”Språkets Arkeologi” som Nicke en gång, i vuxen ålder skrivit en avhandling om, det var så det hette.

Fabian kunde föreställa sig lager av ord på ord, begrepp på begrepp, meningar på meningar och lager på lager av allt det som fanns nedpressat, till synes raderat, för att bli bortglömt, undanträngt och förbli i det undermedvetnas och omedvetnas lager, ända ner till att den Stora Glömskan skulle suga ner det som fanns underst.

Där nere gick fortfarande den unga förhistoriska flickan Lucy. Hon som var döpt efter popgruppen The Beatles psykedeliska hit: ”Lucy in the Sky with Diamonds”. Vars gestalt fortfarande kunde ses runt i världens museer eller virtuella expositioner, som en av de allra första människoliknande varelserna på planeten Tellus…