Fabians minnesanteckningar.

Fabians problem var hans begränsade mentala och kognitiva resurser. Jämfört med en normal människas förmåga till att överblicka, begripa och förstå sammanhang, överträffade Fabians upplevelsekapacitet människornas med eoners avstånd. Men när han försökte få grepp om allt som berörde familjen Frånlandsvinds tankar, idéer och infall, arkivet i SpåRätt Kunskaps- och Informationscenters dator, allt registrerat, sparat och arkiverat i SpåRätt Star City of Stockholm, SpåRätt Star City of Scandinavia, SpåRätt Eurasia och SpåRätt Star Cities Outspace, kunde det bli för mycket, till och med för honom.

Därför återgick han till amatörforskaren och författaren Victor Rangners tio böcker.

I ”BOK 1. Familjen Frånlandsvinds Öden och Äventyr. År 2000 – 2015.”, fann han några sidor som handlade om den marxistiskt påverkade författaren Walter Benjamins mäktiga bok om ”Passagearbetena” och hans hänvisningar till den franske poeten, författaren och konstrecensenten Charles Baudelaire.

Fabian skrev i sina minnesanteckningar:

”Om Distans:

Distans. En sträcka. Ett avstånd. Kanske ett avståndstagande? Eller ett abstrakt eller symboliskt förhållningssätt? En attityd?

Åter till Andy Warhol. Citat:

”Jag vill vara en maskin”. Slut citat.

Hur är en maskin? Vad menar AW med det? Vara en maskin eller vara som en maskin?

På vilket sätt skiljer sig en maskin från en människa?

En maskin fortsätter, tills arbetet eller arbetsprocessen är slut, eller tills att råmaterialet tar slut, eller att maskinen går sönder eller inte fungerar av annan orsak. Brist på energi? Brist på bensin, kol, ånga, elektricitet, eller nya instruktioner?

En maskin, som mekanisk, hård, känslokall, känslolös, hänsynslös, tung, av metall, likgiltig, utan värderingar?

Osårbar?

Otämjbar?

Vild???

En maskin som löper amok? Maniskt? Effektivitetsmaniskt?

Hypotes 1:

Andy Warhol vill vara som en maskin, dvs osårbar eller opåverkbar. Som bara fortsätter, oavsett vad som händer runt omkring.

En kamera?

En som bara registrerar, som en bandspelare, en filmkamera eller en videokamera eller en… dator? En 3D-skrivare? En multi3D-skrivare?

Hypotes 2:

Andy Warhol fortsätter en process, en bearbetning av något, oavsett allt annat som pågår runt omkring. Fokuserat, koncentrerat eller till och med, inskränkt?

Andy Warhol beskriver i sin bok ”Diaries” att han, varje morgon, på väg till redaktionen för hans tidning Interview, går omkring på gatorna i New York, Manhattans Lower East Side och delar ut lösnummer av tidningen Interview. På ett annat ställe i ”Diaries” skriver han att varje nummer av tidningen har en upplaga på tretusen.

När förbipasserande vägrar att ta emot de tidningar som Andy Warhol själv går och delar ut gratis, blir han nedstämd och till och med deprimerad.

Han tar det verkligen personligt!

(Fabian tänker efter en stund. Så kommer han påJ

Han tar åt sig!

Det blir för mycket för Warhol, när människor inte vill ha hans tidning!