Det enklaste, har jag upptäckt, är att alltid börja Här och Nu. Var befinner du dig själv?

   Du menar på platsen, eller i livet?

   Här är vi nu i din bostad vid Långholmsgatan 11, i ett hus som troligtvis byggdes i slutet av 1800-talet, då Industrialismen höll på att utvecklas och människorna från den svenska landsbygden flyttade in till städerna. Lite senare kom den stora emigrationsvågen igång, då svenskar från olika delar av landet, flyttade med allt de kunde ta med sig av egendom, till Amerika och USA.

   Bra! Vad hände med Stockholm?

   Stockholm hade blivit till Sveriges huvudstad, därför att det låg strategiskt innanför Stockholm skärgård, väl skyddat mot både väder och vind, men också mot plötsliga anfall från hav och land. Dessutom mellan den stora insjön Mälaren och Saltsjön, som anknöt till Östersjön. Båttransporter var det enklaste medlet, för att föra varor och människor från hamn till hamn, istället för genom oländig terräng, på dåliga vägförbindelser, eller genom vild och orörd urskog. Stockholm var en marknadsplats, med handelsmän från andra sidan Östersjön och Sveriges inland.

   När Sverige blev alltmer beroende av export och import och handeln med andra länder, stater och nationer, fick staden en central betydelse, som administration, med Kungen, Staten, Regering och Riksdag. De fyra ståndens riksdag övergick med tiden till en enkammarriksdag, där alla, oavsett bakgrund, släkt eller klasstillhörighet, skulle enas om hur Sveriges Rikes Lag skulle skrivas, för att ena hela landets befolkning, från Ystad till Haparanda.

   Det där minns jag lite om, med Sverige som stormakt, Drottning Kristina, Magnus Gabriel de la Gardie och Upplysningstiden, när Drottning Kristina anlitat den franske filosofen och matematikern René Descartes som husfilosof. Rangner har ju skrivit mycket om det där, i de första böckerna om Frånlandsvinds och SpåRätt.

   Tro nu inte alltför mycket på Rangner. Han var ändå bara en glad amatör, som kunde gilla att både överdriva och önsketänka.

   Hur menar du då? Tror du inte att han faktagranskade, letade och sökte efter de mest sannolika uppgifterna?

   Jo, men utifrån hans egna tankar, behov och spekulationer. I Bibeln finns det ett avsnitt som sägs vara skrivet av ”Predikaren”. Om det var Gud som skrev Bibeln, så var nog ”Gud” den allra första pseudonymen. Ett påhittat namn eller ord, istället för det verkliga, sanna, riktiga och rätta. ”Predikaren” är mer som en gammaldags insändarskribent, som ”Vän av Ordning”, eller den i Sverige så berömda diktaren ”Jeremia i Tröstlösa”.

   Jag kan förstå att Gud kanske från början var en riktig och verklig människa, person och man, men tror du inte att det var han som skrev Bibeln, som den sett ut de senaste århundradena?

   Det fanns en fransman, kommer inte just nu ihåg vad han hette, som på sin gravsten hade med det latinska citatet: ”Eadem Mutata Resurgo”, vilket betyder, ungefär: ”Förändrad i mig själv, återuppstår jag densamma”. För att kunna bestå och leva vidare, ungefär, måste man forsätta att förändra sig själv, vilket inte är detsamma som att gå in för att anpassa sig till omgivningen, eller den rådande ordningen.