Att gränsen är flytande, eller i en gråzon, eller i steg eller grader?

   Tänk om varje minsta partikel eller våg i universum har sin egen livslängd? Under den livslängden utför den något som den antingen är programmerad till, eller som den själv kan välja att aktivt delta i. Då är den ju i sig ett fenomen, tänker jag.

   Jo, det bör den ju va’.

   Så går alla dessa fenomen samman i större strömmar eller flöden, i vägar, eller vägnät eller nätverk. De flesta av dem blir ”mainstream” och blir följare, i samma stora flöden som de flesta andra. Där fullföljer de sina fenomen, till att de större intentionerna blir till verklighet, för oss som lever nu och för människorna i framtiden. Eller kanske bättre sagt: ”de levande varelserna”…

   Just det!

   Alla de här människorna, neoluddisterna, neoidealisterna, futurologerna, virtualisterna och nostalgisterna, är ju på så vis också ”fenomen”. De följer sitt lopp, under deras begränsade livstid.

   Jag förstår vad du menar.

   De allra flesta av dem är bundna av Tiden och Rummet. De kan inte, även om de så önskade, skapa några nya lopp, vägar, flöden eller strömmar.

   Nej, för de är mitt bland de andra. Som att köra i mittfilen på en autostrada eller motorväg. De måste vänta på en lucka för att byta fil. Annars är de kvar där de är. Om de nu skulle vilja byta eller ändra riktning.

   Just så.

   Men alla är fria till att byta eller ändra?

   I teorin, ja, men i verkligheten nog inte så troligt.

   Varför inte?

   De är mest intresserade av att följa de traditioner och vanor som redan finns färdiga och klara, i det Stora Självklara. De ifrågasätter inte. Inte för att de inte kan, utan därför att de inte behöver göra det. Därför, tror jag, hyllar man i vår tid, legenden Keith Richards. Han hade från början, i barndomen, inga förutsättningar, förrän han kom i kontakt med musiken, bluesen, Mick Jagger, Rollin’ Stones och en helt ny, för honom, helt främmande värld. Där tog han sig fram, med de medel han hade, för att fullfölja sitt eget lopp och bli ett ovanligt och unikt ”fenomen”.