Transhumanismens tre visioner.

Den första visionen var den om att Artificiell Intelligens skulle övergå i ”Singulariteten”.

Den andra visionen var en medicinsk, om att åldrandet hos människorna var en sjukdom som gick att bota. Människorna skulle kunna bli bra mycket äldre, till och med leva för evigt.

Den tredje visionen är den om att Tekniken, i alla dess olika former, ska användas för att lösa Människans, människornas och mänsklighetens problem, i framtiden.

På många sätt gick alla dessa visioner in i varandra och påverkade varandra.

Det var tydligt för Fabian att familjen Frånlandsvind, SpåRätt och stjärngänget hade påverkats av tranhumanismen, men deras lösningar var andra, än bara tekniska och teknologiska. Humanismen var ändå en bättre form av Antropocentrismen, med arten Homo sapiens sapiens i fokus och centrum. Det var ett stadium som till och med några av transhumanisterna kunde anse tillhöra det förflutna.

Även transhumanisterna kunde vara oense om vilka framtidsvisioner som skulle gälla; om det var maskinerna som i de gamla science fiction-filmerna om Terminator som skulle ta över efter människorna, eller om det skulle uppstå, som i fallet med andhyberna och Fabian, en mer avancerad art. Eller om det skulle uppstå nya, hittills okända varianter, om eller när människorna kom i kontakt med andra levande varelser eller organismer, utifrån rymden?

Inget varar för evigt.

Ingen hade kunnat ana det då, i början av 1960-talet, men de båda medlemmarna i rockgruppen The Rolling Stones, Keith Richards och Mick Jagger skulle bli framtidens idoler, hjältar och gudar. I en tillvaro fylld av utmaningar hade de båda genomlevt mångåriga kamper och splittringar, som balanskonstnärer på rakbladseggen mellan Liv och Död.