Andhrybens sexualitet.

Andryben var skapad av människor, med instruktioner från ellekarna. Med de konkreta direktiven från ellekarna, kunde SpåRätt, AndroArt och stjärngänget fylla ut med egna lösningar och önskemål. Det var Jim Legg, med samtalen tillsammans med Turid Frånlandsvind, tvillingarna Adam och Sophie Frånlandsvind, bibliotekarien Björn Ìsbjörnsson, andrarten Baltazar Vaduvill och andrarten Gustaf 1, som lagt det pussel av informationsbitar som skulle bli till konstruktionen Andhryben.

Alla människorna, även Jim, Turid, Adam och Sophie, var uppvuxna med och präglade av det Stora Självklara. Därför fanns alltid risken att de med skulle tala om och referera till människorna, när de menade andhryberna. Andhryberna var och förblev en konstruktion, inte en av Gud skapad varelse. Eller genetisk utveckling, enligt Charles Darwins Evolutionslära.

Andhryben skulle ju vara en enkönad, sexuell varelse, men utan möjlighet till att fortplanta sig. Utan den driften som arten Människa alltid förklarat vara: ”Livets Mening”. Varför, menade Turid, Adam och Sophie, beröva dem det tillfälle till samvaro, intimitet och njutning, bara för att de inte kunde eller behövde fortplanta sig, på det för människorna vanliga, ”gammaldags”, traditionella sättet?

Med multi3D-skrivaren och ”äggkläckningsmaskinen” kunde de förse andhryberna med måttliga mängder av hormoner, signalsubstanser: testosteron, adrenalin, serotonin, dopamin, östrogen och, det för andhryberna viktigaste: Oxytocyn. Det var just detta sista som styrde andhrybernas sexualdrift, förälskelse och engagemang till en annan andhryb. Det var ju inte tänkt, som nu, att en andhryb som Fabian skulle dras till människokvinnan Zanna. Men naturen har alltid varit fylld av överraskningar.