Mich’s Gröna Paletten Konst & Hembygd.

Mich hade kommit på ett sätt att kringgå den nya lagen om att allt begagnat skulle förbjudas för att returneras. Om det inte var ”begagnat”, så vad var det då? Jo, naturligtvis, ”konst”, förstås!

Det var bara att baka in huset, bilen, tvättmaskinen eller elvispen i ett konstverk, så var det inte längre begagnat, utan något nytt och nytillverkat! Ställ in en racerbil i Moderna Museet, så blev den genast ett konstverk.

Den enda regeln som skulle kunna påverka begagnat-marknaden var att någon del eller funktion i maskinen eller apparaten hade en kortare livslängd än de övriga. Satte man in en främmande maskin i objektet, varan eller produkten, så var det den del som hade det kortaste bäst-före-datumet som gällde för hela funktionaliteten. En ny del med den längsta tänkbara tidsbegränsningen, skulle ändå relatera till den med kortast livslängd, som en skruv, en mutter, eller en drivrem.

När den gamla apparaten upphört och fungera, lämnades den förr in till reparation. Efter den nya lagen om förbud mot handel med äldre föremål och objekt, skulle den gamla lämnas in som pant, för att brukaren och konsumenten skulle få reducerat pris, rabatt eller ett tillgodokvitto.

Vissa föremål var mer svårhanterliga, som till exempel böcker. Vilket bästföredatum kunde en bok ha? Kanske när en ny utgåva kom ut, som medförde att den gamla var inaktuell? Men en hel del böcker, som de stora klassikerna, förblev efterfrågade just därför att de innehöll ett gammaldags språkbruk, grammatik, eller andra regler för översättningar. Det var en del av den Stora Glömskans effekter, när en författare eller annan betydelsefull person, försvann ner i tidens gigantiska slukhål. När en författare, biograf eller, som i Michs nuvarande gebit, som krönikör, måste det till andra referenser än enbart de egna.

En människa kunde inte längre styra över sin egen hågkomst, efter sin egen död, utan något föremål, som en minnessten, en staty eller en annan människas minnesskrift, som höll liv i denna numera fiktiva persons livsverk. Utan något slags bestående livsverk, var personen ingen görare, bara en levare.