Zannas och Michs fortsättning.

Hade det inte varit för Zanna och Mich, så hade berättelsen antagligen slutat här och nu. Vad fanns det mer av händelser att lägga till? Slutet var redan skrivet.

Zanna och Mich var inte inbakade och delaktiga i Den Stora Planen, det som Isaac Asimov i sin Stiftelse-berättelse kallat för: ”Hari Seldons Psykohistorien”. De var just sådana avstickare som Mulan och andra som funnit på andra gåtor, lösningar och svar.

Risken var förstås överhängande att Människan också övergått i detta eteriska, flyktiga tillstånd som tidigare drabbat Elleken. När alla stridigheterna var över och: ”All is said and done”, vad fanns kvar att finna, vinna, erövra och förändra till något eget och sitt?