De tjugoen forskarna.

Utan att Mich visste om det, följdes han dagligen av tjugoen forskare som noga studerade vad han fann som intressant och tilltalande. De satt alla på ett kontor uppe i SpåRätt Star Citys komplex och block, där de noga filtrerade, granskade och analyserade det han skrivit. Detta inte för att de misstänkte honom för något, utan för att det ingick i deras arbetsuppgifter att, på ett tidigt stadium, leta antingen efter potentiella fiender, eller, motsatsen, möjliga medarbetare.

Mich hade ju, tillsammans med Zanna, den fasta övertygelsen om att det liv som Mich levde knappast kunde vara av intresse för SpåRätt. De var ju numera så etablerade att forskningscentra över hela världen utförde liknande motsvarande arbetsuppgifter som Mich tagit på sig för att ha något att göra och fördriva tiden med något som han fann roligt och intressant, nämligen Krönikörens dagliga samlande av händelser, intryck, tankar och idéer.

SpåRätt hade annars väl avancerade och kompetenta datorer, robotar och virtuella spindlar som sökte, förde samman, jämförde och sammanfattade allt ovanför himlen och under jorden som kunde vara av intresse, för framtidens SpåRätt och neoidealisterna.

”21” eller ”tjugoettorna”, förde dagliga anteckningar över allt det som de kunde associera till Michs anteckningar och utskrifter. De var mest intresserade av sådant som kunde hamna i händerna på neoluddistiska underjordiska grupper, religiösa eller politiska destruktiva sekter, domedagsprofeter, konspirationsteoretiker och andra neoluddistiska olyckskorpar och svartrockar.

En stor fördel för tjugoettorna var att de kunde använda Michs texter för att få uppslag till andra texter av sådana som var mer aktiva fientligt inställda till neoidealismen i allmänhet och SpåRätt i synnerhet.