Neoluddismen hade uppstått först när de upplevt ett reellt hot från rationalismen och rationaliseringen av stater, regeringar, administrationer, byråkratier, mot sitt eget gamla sätt att uppleva, leva, erfara och minnas. När deras egna värden, värderingar, erfarenheter och minnen, föll ner i den Stora Glömskans mörker. När det Stora Självklara ifrågasattes så gott som dagligen, i massmedia och bland människor som fortfarande läste böcker, lyssnade på inspelad musik, tittade på konst, gick på teatrar och besökte bibliotek. Det var därifrån, från det ”främmande” som inte fanns att hänvisa till i det Stora Självklara, som irritationen och missnöjet stegrade med en exponentiell hastighet.

Kurt Titahns sondotter Melanie Titahn tog över den tomma tronen efter ledarna som lett liknande uppror, nere i Australasien. Melanie var skicklig på att, som hon lärt sig av farfar Kurt; göra om vaga anekdoter och allmänna generaliseringar, till att låta som underdogversioner av vetenskapliga forskningsbevis. Sådana som skulle undanhållas folket, när människorna ändå inte hann med att själva tolka och omforma till upplevelser och erfarenheter det senaste av spekulationer, fiktioner, hypoteser och visioner. När människorna föredrog det ”kalla” istället för ”fakta” i uttrycket om: ”Kalla Fakta”. De önskade inget hellre än att komma bort från den ständigt ökande kylan i sin tillvaro. Om de hade levat kvar i tiderna från ”förr”, hade de, om möjligt, tillbringat den kalla årstiden, i Mallaga, på Mallorca, Menorca eller Ibiza. Nu var det Klimatförändringens effekter, förseningar och inte alltid så roliga och positiva överraskningar som överrumplade och förvånade. De som neoluddisterna nu lade skulden på neoidealisterna och SpåRätt, eftersom de faktiskt hade kunnat förhindra alla dessa katastrofer och händelser, i god tid, innan.