BOK 8. PÅ SPANING EFTER FRAMTIDEN.

Åttonde delen av

RESAN IN I DEN FRAMTID SOM FLYTT.

Science fiction, eller ”Spekulativ Realism”.

Av Victor Rangner.

Söndagen den 23 oktober 2016.

Förord.

Förord till den åttonde delen av, totalt, tio, om Familjen Frånlandsvinds Öden och Äventyr, från Stockholm, Dreva Bruk, SpåRätt och ut i rymden.

I det näst största sammanhanget sträcker sig handlingen från Göbekli Tepe i det nuvarande Turkiet, fram till Dreva Järnbruk och Breda Hjärnbruk, utanför Enköping och några mil bort från SpåRätt Star City of Stockholm. För att ingå i SpåRätt Star City of Scandinavia, SpåRätt Eurasia och med tiden också SpåRätt Australasia och SpåRätt Intergalactica, där också planeten Ellek, vid stjärnan Vega i stjärnbilden Lyran, ingår.

Det allra största sammanhanget, ofta relaterat till en ”Gud”, ibland personlig, ibland opersonlig, är fortsatt evigt och oändligt.