Kreativitetens Fågeln Fenix.

Det var på den tiden en allmän uppfattning att Den Högste var en han och var en herreman. Han var Gud och Gud gick på marken och ordnade tillvaron till det bästa. I den enda betydelsen och tolkningen av ordet: Hans betydelse och tolkning.

För att komma högre och längre upp, samlade han duktigt och dugligt folk omkring sig som skulle se till att han skulle kunna sitta kvar. Det var det enda syftet.

Alla var inte lika nöjda med hans maktfullkomlighet. De ville ersätta honom med någon annan, helst någon av dem själva. Vad hade folket för annan uppgift, än att hylla och berika sin ledare och härskare?

De hade något förutom sin ledare som de kallade för sina ”intressen”. Ett intresse kunde vara så mycket. Ett intresse kunde vara något som gynnade en själv. Det kunde vara att intressera sig för något utanför, bortom och utöver sig själv. För Kungens del handlade det om makt och att förbli mäktig. Det blev utgångspunkten för alla de som fanns runt omkring honom. De var ändå fortfarande beroende av att Kungen skulle godkänna deras intressen. Därför måste de kunna intyga och bevisa att intresset gynnade Kungen, Kungens makt och Konungariket. Att informationen och kunskapen gynnade det bestående, hellre än det nya, främmande och okända.