Istället för att göra om Mälarens bottenlager till ett nätverk av tunnlar och ovansidan, över vattnet, till en struktur av broar, införde SpåRätt Star City of Scandinavia en helt ny struktur av flygande farkoster, transporter och logistiska, rationella lösningar. Hellre några som föll ner i vattenmassorna, än återkommande slukhål efter jordbävningar eller översvämningar efter tsunamivågor från Östersjön, eller som det numera kallades: ”Baltic Sea”.