Antropocentrism och Solipsism.

Enligt idéhistorikerna hade Upplysningstidens människor upplevt sig vara inneslutna i den egna upplevelsens värld. En värld som de inte delade med andra. Gud hade satt igång hela detta urverk, med människomaskiner som långsamt erövrat den yttre verkligheten.

Bland dessa lärda ansågs Gud vara den mest effektiva länken mellan arten Människans Kropp och Själ. Människan sände en bön till Gud om att lyfta högra armen för att klia sig i pannan. Gud godkände och sände tillbaka information till de muskler som skulle utföra handlingen. Så höll det på, från varje enskild individ till hela mänsklighetens rörelser. Den starkaste förespråkaren för denna lära var den belgiske tänkaren Geulincx.

Varje individ var en vattendelare, men också en samordnare. Mich och Zanna hade många vilda diskussioner om vilka människor som, medvetet eller omedvetet, varit med och lett dem fram till SpåRätt, neoidealismen och ellekarna. Men, var ellekarna och livet ute i rymden verkligen slutet?

Mich hade haft svårt för att förstå människornas matematik. När någon människa förklarat att två plus två är lika med fyra, var det naturligtvis lätt att förstå och hålla med. Men hur var det med gränsen mellan ingenting och någonting, mellan en unik individ och ett större kulturellt sammanhang? Var Vetenskapen och Upplysningen i sig en kultur eller en tradition, eller var det en uppfinning eller en upptäckt? Fanns matematiken, logiken, tiden och rummet, i verkligheten? Eller var det bara definitioner och begränsningar som människorna enats om, för att göra tillvaron uthärdlig, begriplig och hanterlig?