Presentation och Arbetsplan. den 12 oktober 2016.

 

FRÅNLANDSVINDS SAGA. De tio böckerna om Familjen Frånlandsvind, SpåRätt och Kampen mellan Neoluddister och Neoidealister.

Av Victor Rangner.

En Science Fiction-berättelse med Spekulativ Realism:

 

BOK 1. ”Familjen Frånlandsvinds Öden och Äventyr”. År 2000 – 2015.

BOK 2. ”Familjen Frånlandsvinds Nya Visioner”. År 2015-2030.

BOK 3. ”De Avklädda Maskinerna. Manual för rymdstationen SpåRätt”. År 2030-2041.

BOK 4. ”Drömbubblor”.

BOK 5. ”Drömmaskinerna”.

BOK 6. ”Stjärnmaskinerna”.

BOK 7. ”Drömeffekterna”.

Planerade titlar:

BOK 8. ”På Spaning efter Framtiden”. Råtexten beräknas klar till slutet av år 2016.

BOK 9. ”I Förväntanshorisontens Tidsdröm”. Råtexten beräknas färdigskriven våren 2017.

BOK 10. ”Minnen från Framtiden”. Råtext beräknas färdigskriven sommaren 2017.

De tio böckerna bildar, är min idé, en idé-berättelse om en familj som lever i slutet av 1900-talet, för att möta Det Nya, efter Industrialismen, Urbaniseringen, Modernismen, Postmodernismen och Transhumanismen.

Kanske ett mellanting av Marcel Proust’s ”På Spaning efter den Tid som Flytt” och Isaac Asimov’s böcker om ”Stiftelsen”?

Mer svenska skulle kunna vara den bok som jag nämner flera gånger: ”Kejsaren av Portugallien” av Selma Lagerlöf, men också Per Anders Fogelström ”Mina Drömmars Stad”-böcker och Wilhelm Mobergs ”Utvandrarna”-böcker”. Helt säkert också Stig Claessons: ”Vem älskar Yngve Frej?”.

Så alla de ”nutida” genier, som jag brukar kalla för: New York Renaissance”, efter att ha funnit begreppet i Victor Bockris texter. Där återfinns sådana som Andy Warhol, Lou Reed, John Cale, Patti Smith, The Velvet Underground, William S Burroughs, Debbie Harry, Chris Stein, Gerhard Malanga, Keith Richards, Anita Pallenberg, Marianne Faithfull, Mick Jagger, The Rolling Stones och The Beatles.

”Spekulativ Realism” i den betydelsen att det är ett försök till gestaltning, i fiktionens form, ramar och begränsningar, för att, förhoppningsvis, finna andra, nya och annorlunda vyer, vinklingar, perspektiv och frågeställningar, i det som annars i vår egen samtid, åren 2015 – 2017, kan upplevas som självklart, vardagligt och till och med tråkigt eller intetsägande.

Upplever själv en anda och en viss gemenskap med Transhumanismen, men mer på grund av problemformuleringarna, än de ibland alltför utopiska lösningarna på samma problem. Ändå ser jag Framtiden an, med optimism och tillit till Människan, mänsklighetens anpassningsförmåga och människornas omedvetna eller medvetna längtan efter att ensamma eller tillsammans möta Det Nya, Det Främmande och det Okända, inom oss själva och ute i vardagen, verkligheten, världen, Universum och Kosmos.

Victor Rangner, den 12 oktober 2016, Hässelby, Stockholm. Sweden.