Med det egna utvecklade gänget i Stjärnspindlarna arbetade alla utan undantag, fysiskt med sina lite stela och fumliga människokroppar. Det gav dem en oväntad fördel i kampen mot neoluddisterna, eftersom de var fysiskt vältränade, men deras kroppar hade vant sig vid vissa begränsade och avgränsade musklers rörelser och svängrum. Neoluddisternas kroppar var vana vid hårt slit, monotona, återkommande, för deras benstommars och rörelseapparaters skadliga maskinliknande balansakter.

”En rak höger” var ingen konst för dem, men när det kom till att utföra språng och hopp upp i luften eller ner till en annan nivå, var de stela och otympliga. Det fanns naturligtvis undantag även bland dem!

Dreva Bruk gav Frånlandsvinds en utgångspunkt och ett startläge, in i tiden, rummet och framtiden. Till skillnad från neoluddisterna, hade de ingen längtan eller psykiskt, mentalt, andligt eller själsligt behov tillbaka till något i deras förflutna. Deras världsbild gick inte ut på att återställa eller restaurera. De ville alla ha något nytt och dittills aldrig upplevt eller erfaret.

Johan Frånlandsvind, hade Mich Cerné läst i hans anteckningar, hade hämtat inspiration till sina visioner från science fiction-författaren Isaac Asimov’s böcker om Stiftelsen. I den fanns en mystisk vetenskapsman och hans tidiga version av vad som skulle bli till SpåRätts: ”Ådran”. Isaac Asimov hade kallat Hari Seldons, vetenskapsmannens, framtidsgestaltning för: ”Psykohistorien”.

När Mich hade sökt efter information och fakta om Psykohistorien, visade det sig att det faktiskt fanns en sådan vetenskaplig gren eller nisch. Efter en stunds forskande och funderande kom Mich fram till att den version som fanns i verkligheten inte motsvarade Hari Seldons eget tillverkade profetia.

I Hari Seldons vision var Psykohistorien till för att hjälpa mänskligheten genom ett slags ”glapp”, liknande det ”språng” som Frånlandsvinds och SpåRätt varit ute efter.

Isaac Asimov var bevisligen och erkännande från honom själv; en ateist. Andra kända ateister från den tiden var den engelske vetenskapsmannen, forskaren och lobbyisten, Richard Dawkin. En annan var musikern, kompositören, producenten, med mera, Brian Eno.