SpaaRaetti Wapen.

År 2016 konstaterade man att av Sveriges snart tio miljoner invånare och medborgare, var det en miljon som varken hade eller kunde hantera en dator och den digitala tekniken. Det var främst dessa som utgjorde fotsoldaterna bland de neoluddistiska bärsärkarna, ligisterna, gangsters och kryptoradikala terroristerna.

Det året blev också, paradoxalt nog, det mest framgångsrika för Frånlandsvinds, SpåRätt och stjärngänget, vid Dreva Bruk.

Med inspiration från Axel och Sophie von Dreva, skapade Kristin ett egenhändigt ”vapen”, eller med det nutida begreppet ”logotyp”.

Logotypen var som en tvådimensionellt stilisering av en kompassros och en nejlikoblomma. Bladet högst upp, i Heraldiskt Guld, angav målet, med väderstrecket Norr, men också riktningen upp i rymden, universum och trofastheten mot en högre dimension, ett större sammanhang, eller, om man så ville: en ”Gud”.

Det motsatta väderstrecket och riktningen, Söder, angavs med den heraldiska färgen Silver. Den angav också planeten Månen, enligt den gamla traditionen från Astrologin och Alkemin. Så var de övriga, enligt den heraldiska modellen av att höger var vänster och vänster var höger, när vapenskölden lästes spegelvänt av betraktaren eller ”fienden”.

Det kunde ha varit lätt att använda von Drevas vapensköld istället, men det kändes inte rätt och riktigt.

När de aggressiva neoluddistiska terroristerna kunde gå till attack var som helst och när som helst, blev Frånlandsvinds och SpåRätt tvungna till att skapa sig ett eget personligt och privat försvar och en försvarsteknik. Eftersom de alla arbetade med papper och ofta hade användning för pappersknivar, konstruerade Sven Larsson en papperskniv som kunde, med en hastighet på trettio blad i sekunden, frigöra och avlossa små men effektiva knivblad, för att skjuta ut i den riktning som den handlande tvingades att försvara sig med. Detta ninjaliknande vapen var samtidigt en bekvämlighet, när alla arbetade med papper, i sina modeller, arkiv, biblioteket och konstnärliga verkstäder.

Det blev till en tradition inom den Spårättska kärnan och Frånlandsvindska familjen att alla skulle kunna hantera dessa oansenliga vapen, upp i den högsta stridsnivån av ”skarpt läge”.