Det var allmänt känt att de första som bekänt sig till Kristendomen blev förföljda, torterade och kastade till lejonen, i Roms största arena Colosseum.

De kristna förföljdes, tills att även Kejsaren av Rom och Romarriket, Constantin, blev kejsare över Östrom och skapade Bysans och Constantinopel.

Fram tills dess att Romarriket insett hur genomtänkt Kristendomen var av dess främste apostel och lobbyist; Paulus, tidigare med det romerska namnet Saulus, måste de Kristna hålla sig gömda, leva i flykt eller exil, för att klara livhanken, utföra sina ritualer och sprida budskapet om en världshärskare med namnet Jesus Kristus från Nazaret; Guds Enfödde Son som dog på korset för att frälsa människorna från deras synder. De människor som lät sig övertygas och döpas in i Kristendomen, blev frälsta och behövde inte längre oroa sig inför Domedagen, eller över att kanske bli nedkastade i Helveteselden.

När Makten och makthavarna blir alltför effektiva och hårdhänta, uppstår snart ett spontant men ändå välfungerande skyddsnät av antagonister och oliktänkande. Det fanns alla grader av nivåer och ordningar. En del var med för spänningens skull. Andra ville bevisa att makthavarna hade fel. Några få levde för att föra det idealistiska budskapet vidare, till främmande, nya och okända.

Många författare hade tagit sig an att beskriva och tolka dessa hemlighetsmakares liv och leverne. Under början av 2000-talet blev författare som Umberto Eco och Dan Brown kända med sina populärvetenskapliga framställningar av hemliga ordnar och sekter, mer eller mindre vetenskapligt belagda och sanna. Men vad gjorde väl det? Huvudsaken var att människorna; läsarna, hade roligt och lät sig underhållas.

Någon, osäkert om vem, yttrade den triviala, enkla och truistiska sanningen att:

”Livet är Olika”.

Det var de orden som skulle leda Fabian Frånlandsvind fram till att utforma regler, spelregler, dokument, texter, bilder, symbolik, bestämmelser och kanoner, för hans egen version av underjordisk verksamhet:

Differentialismen.

För att kunna klara av detta, behövde han två pålitliga assistenter. Efter en rad av tester och prövningar av ansökande, frivilliga och trainees, fastnade han för paret Mich Cerné och Zanna Topp.

Fabian förlitade sig helt på sin förmåga till intuition och förstärkta upplevelsedimensioner. Därför begick han, medvetet eller omedvetet; misstaget att inte utföra någon research eller fråga efter Curriculum Vitae från de båda. När han väl känt av dem och fastnat för deras till synes naivitet och godtrogenhet, anställde han dem ”in blanco”.

Deras första uppdrag blev att sammanställa en mapp, en dossier; om:

”Hemliga Rörelser i Europa och Världen, efter Medeltiden och Renässansen”.

Som av en ren tillfällighet och slumpens skördar, hade Mich och Zanna redan en förlaga till denna mapp liggandes hemma hos Mich, i hans ”skunkverkstad”.