Diffarna.

Någonting kom någonstans ifrån. Något började sin första utveckling där något annat tog slut och detta något eller någon tog vid.

Differentialisterna, eller ”Diffarna”, var de som skulle ta över efter Neoidealismen och Transhumanismen.

Förgreningar: grupper, avvikare, förrädare, svikare, trendkänsliga, kappvändare, nytänkare, avantgardister, stormtrupper, solitärer, introverta autister, röstskolkare och soffliggare, höger- och vänsteranarkister, trolösa och smilfinkar, sanningssägare och rättshaverister, kreativa, spontana och impulsiva; försökte de alla bidra med att så splittring och osämja bland mittfårans folk. Ibland blev överdrifterna för starka, men extremister och fanatiker hade alltid haft ont om sant engagemang och djupgående energi. Snart ramlade de av, likt enorma sumobrottare, ur ringen och föll av banan för att rasa ner i den Stora Glömskans sprickbildningar och bottenlösa krater.

Den ena efter den andra av självutnämnda ledare, gurus och Sanningens Estradörer, kom och gick: Kristin Vitamin, Carolin Karolinen, ”Kasper, Jesper och Jonatan”, Anders Androiden, Melker Mjölkaren, Anna Malanga, Jethro Dull, Twiggy Twestjert, Dominique Republique, Coco Dusmenil, Martin Sangvinikern, Piero Populistus Publicus, Café Cacao, Tvillingarna Trillingarna, Suzy Quattro Staggione, Ophra Opiumeater, för att bara ta ett axplock ur mängden av aspiranter till att leda mänskligheten in i framtidens dunkla djup.

Här någonstans skull den andre Fabian Frånlandsvind; den andra, verkliga andhryben, finna sin mening och målet med sin existens.