Den litterära berättartraditionen vilar på en annan grund, än den vetenskapliga. Ändå är de inte helt olika, eftersom de båda menar att de har som grund en slags egen variant av sanningshalt.

   Vad är sanning, undrade Zanna?

   Var det inte det som Jesus Kristus, i den ryska skådespelaren och teaterdirektören Michael Bulgakovs berömda, absurdistiska mästerverk, ”Mästaren och Margarita”, frågade prokuratorn och domaren Pontius Pilatus?

   Jo, det har du rätt i, svarade Mich.

Många antropologer, etnologer och etologer hade frågat sig själva och varandra vad som utgjorde själva skillnaden mellan arten Människan, Homo sapiens sapiens, och alla andra levande varelser på planeten Tellus? För om de eventuella varelser som, då, fanns på andra planeter, i andra solsystem, galaxer, universa och dimensioner, visste de naturligtvis ingenting.

Många menade att det som skiljde Människan från alla andra levande varelser, var Språket. Språket bestod av ljud, sammansättningar och sammanställanden av ljud och av enskilda bokstäver, ord och meningar. Andra menade att det var informationen som var typisk för, som man kort brukade säga; Sapiens. Några menade att Människans förmåga till att använda sin intelligens, tänka rationellt, logiskt, funktionellt och förflytta föreställningarna in i framtiden, var det som utgjorde Människans och Sapiens särställning.

En kvinna som Victor Rangner känt under hela sin livstid, Susanna Berg, som tillhörde den svenska eliten inom sällskapsspelet och tävlingsspelet Schack, tyckte förstås att det var förmågan till att spela Schack.

En annan kvinna, grannen Vivan, som Rangner lärt känna, vars huvudsysselsättning var att lägga pussel, kunde uppfatta Pusselspelet som Livets Mening nummer Ett.

En författare, verklig, virtuell eller fiktiv; Julien Torma, hade förklarat för Victor Rangner; att vara försiktig med Spelet i alla dess versioner och funktioner.

En överste i Rangners bekantskapskrets hade upprepat den gamla klyschan om att:

”När man måste följa antingen verkligheten eller kartan, så är det kartan som ska följas. Till punkt och pricka. Basta!”