Vi är inte där än.

Mich och Zanna satt mitt i röran i Michs ”Skunkverkstaden”. Deras projekt gick hand i hand med Frånlandsvinds, SpåRätts och Diffarnas, med att utforska framåt, mer än bakåt, i tiden och rummet.

Där, mitt bland allt bråtet, kartongerna och, vid första anblicken; skräpet, skulle Mich och Zanna med tiden fantisera, inbilla sig, gestalta och konkretisera Framtiden så som den skulle kunna se ut, ute i den yttre rymden, universum och Kosmos.

De hade den stora fördelen, jämfört med alla de ”tellusiter”, jordbor som flyttat ut med Exodus i världsrymden, för att där sätta bo, flytta in i en rymdkoja, med målet att bygga sig ett ”Space Castle” inom en snar framtid.

På jorden fortsatte neoluddisterna med sitt monotona liv med att invänta medborgarlönen, försöka betala av sina medborgarlån och köpa allehanda spel och lotter, för att öka på sina insatser till de andra, mycket vaga och osäkra, vinstchanserna.

De neoluddister som fortfarande fanns kvar och var trogna landsbygden, hembygden och i deras stadslivs gårdar och kvarter, kunde inte annat än uppleva en krympande, minimalistisk atmosfär av ett sanktionerat ”lebensraum”. Livsrummet blev allt svårare att anpassa sig till, när områdena naggades i kanterna av neoidealisternas projekteringar och utflyttning av jord- och vattenmassor, ut till de provisoriska rymdstationerna, rymdstäderna och de ständigt växande rymdbubblorna. Kolonierna som var effekten av Exodus rev upp det lilla som fanns kvar av vild natur och vildmark, kring städerna på jorden.

Numera var det ett bestående faktum att, likt i Asimovs romaner om Stiftelsen och Hari Seldon, förändringarna uppstått från de mest oväntade håll. Eftersom varje maktsfär i uppåtgående vaktade och värnade om sin egen expansion, blev man snart uppmärksam på att Mich och Zanna inte kunde ha rent mjöl i påsen. Det var troligt, i deras onyttiga tillvaro; att de verkade subversivt och underjordiskt. Med den insikten, som makthavarna ofta begår, misstaget att tvinga in deras misstänkta och paranoida vanföreställningar om medborgare och undersåtar; att bekänna färg och röja sina verkliga avsikter. Därför och då valde både Mich och hans nu blivande livspartner, Zanna, sig för att ingå i Mullvadsrörelsen.