Alla neoluddister var inte tvärsäkra och inskränkta bakåtsträvare, som ville bevara och behålla allt som ”förr” på jorden. De som inte kommit överens med de styrande i Australasiens samhällen och rörelser, fick tillåtelse till att utöva sin tro och hålla fast vid sina föreställningar, fastän de flyttat ut i SpåRätt Intergalactica.

De upplevde mer av ett hot från ellekarna och andhryberna, men var tillräckligt flexibla och pragmatiska för att välja att fortsätta leva med människornas släkte, ute i rymden. De hade insett att Tellus, som SpåRätt, stjärngänget, maskingänget och AndroArt så riktigt konstaterat; att Tellus redan var ett passerat stadium i arten Människans och mänsklighetens utveckling. Det som SpåRätt övergav och överlämnade till andhryberna, var ändå redan kasserat och detruiserat. Andhryberna, som Fabian och Mich, hade en annan mental förmåga till att, likt den Levande Materian med kasserade material, omvandla negativa upplevelser, erfarenheter och minnen, till positiva.

Det hade de redan lyckats med en första gång, när de skapat de kraftverk och kraftstationer för elektricitet och elektronik, som drevs av perpetuum mobile-maskiner. De fungerade som en växling mellan gravitation och antigravitation, ungefär som när vågkraftverken i haven på jorden, rördes av vågornas kraft och energi, till att omvandlas till rörelser som kunde driva turbiner och generatorer.

Redan den svenske astronauten Christer Fuglesang hade noterat hur små kornblixtar ute i rymden, skimrat förbi inuti hans kropp. Dessa kom senare till användning som ännu ett fält för att koncentrera och manipulera fram elektrisk strålning via förändringar mellan vågor och partiklar. Med ett filter, som ett nanovattenkraftverk, kunde strömmen av partiklar och vågor filtreras och utnyttjas som energitillförsel.

Det var tröttsamt med all elektrisk, gulaktig eller blåstrålande belysning, för ögonen och psyket. Därför måste man skapa samma slags dagsljus och solljus, när det var mörkt ute i rymden, samt tillföra dagar och nätter, för att människor inte skulle bli överenergiska, maniska eller plötsligt falla ihop av överansträngning.