Sfärernas harmoni var ju ett uttryck som hämtades från Pythagoras, han med ”satsen”, du vet?

   Just det, sa Mich. Han med pythagoréerna deras mystiska talteorier.

   De upptäckte ändå att musikinstrumentens strängar förhöll sig på ett visst sätt, genom längd, avstånd och musikens skalor.

   Det var på sätt och vis det som mullvadarna, eller New York Renaissance, som Victor Bockris kallat dem för, upphävde med sina verk om det dåliga, det fula, det verkliga och det irrationella. Eller hur?

   Javisst! Sådana band som idag räknas till historiska kultgrupper, som The Velvet Underground, The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, Kraftwerk och personligheter som Lou Reed, John Cale, Iggy Pop, Marianne Faithfull, David Bowie, Brian Eno, Debbie Harry, Patti Smith med flera, använde helt nya musikinstrument, både klassiska som från den indiska musiken eller den kinesiska, japanska eller västindiska. Till att kombinera med elektronisk analog eller digital musik med tongeneratorer, synthesizers, samplers eller bara underliga ljudkombinationer. Det mycket egendomliga var att de flesta av dem inte hade någon musikalisk utbildning i traditionell mening, utan kom från konstskolor, i Storbritannien eller USA. De anklagades ofta för att vara ”intellektuella”, men sanningen var nog den motsatta; att de skapade det mesta enbart utifrån känsla, atmosfär och upplevelser. De eftersträvade, om inte puristiskt eller puritanskt, en ärlighet och en äkthet, hellre än den tidens kommersiella grannlåtar. Det var nog därför som de fick ett sådant genomslag, tror jag, sa Zanna lite eftertänksamt.

   Kan man inte, undrade Mich, med det säga att de också eftersträvade enkelhet, ursprung och ett annat slags förflutet, än neoluddisterna?

   Jo, det kan stämma, sa Zanna. Ska vi ta en paus och käka lite?

   Ja, verkligen! Hörde du min mage kurra?

   Det var just det som fick mig att känna efter själv.