Många förstår nog inte vad jag í mina texter beskriver som de två ”motståndarlagen”: Neoluddister mot Neoidealister.
Enligt min enkla tanke är Neoluddisterna helt upptagna av hur det var: ”Förr”.
Neoidealisterna där emot, har tagit ställning för Framtiden. Framtiden som oviss, osäker, främmande, spännande, okänd och framför allt: Ny.
Det Nya kommer aldrig att ta oss tillbaka, bara i en riktning mot det som hermeneutikerna kallar för: ”Förväntanshorisonten”.
 
Eftersom Neoluddismen finns både hos den traditionella Vänstern, med Arbetarrörelsen, Fackföreningsrörelsen och Arbetarklassen, inom Industrialismen och den Första Maskinåldern, kan man, menar jag, inte längre använda Höger-Vänster-skalan.
 
En annan skala: Frihet contra Ofrihet, går på den motsatta axeln i koordinatsystemets: Rättvisa contra Orättvisa.
 
Neoluddismen är antropocentrisk och inte ekologisk eller ekocentrisk.
Neoidealismen består av de tre samverkande: Vetenskap, Teknik och Konst.
Neoidealismen, som jag har tänkt mig den; går tillbaka till Platons, Kants och Wittgensteins Idealism. Det är en idealism som inte strävar efter att motverka Aristoteles, men som ser Materialismen som underordnad Idealismen, det Själsliga och det Andliga.
 
Vetenskapen ger oss möjlighet till att veta, för att förstå och förklara.
Självklart är det för bokens och berättelsens skull av betydelse att ha en intrig och en motsättning. Det känner säkert alla till som har läst äventyrsböcker om Astrid Lindgrens Vita och Röda Rosen, eller böcker av Alexandre Dumas eller Sir Arthur Conan Doyle. Ändå har jag försökt att nyansera de båda motståndarlagen så gott jag har kunnat.
Skillnaden, och där är jag helt partisk, är att arten Människa, människorna och mänskligheten, går att övertala, övertyga, förföra, muta och smikra. Det är människorna, eftersom de är mänskliga, känsliga inför. Det är också Neoluddisterna.
 
Neoidealisterna förhåller sig till Vetenskapen som Upplysningstidens anda, men också hänförda av Teknikens Under. För att människorna ska förstå, behövs Konstens, konstnärernas och artisternas möjligheter, friheter och rätt till att gestalta, tolka och visualisera. Det blir i mina böcker Familjen Frånlandsvinds och deras vänner, släktingar och anförvanters sak att sköta om:
Gestaltningen!