Politisk eller Filosofisk Litteratur?
Gissar att nu när det ser ut som att Donald Trump vunnit presidentvalet i USA, så kommer valresultatet också att påverka Kulturen och Litteraturen, i världen.
I mina böcker om Familjen Frånlandsvind, SpåRätt och kampen mellan Neoidealismen och Neoluddismen, försvinner den gamla traditionella kampen på en Höger-Vänster-skala, om Rättvisa eller Orättvisa.
Det finns en annan skala också, den Liberalistiska Frihetsskalan, om Individens Frihet och kamp för att få leva sitt eget liv, utan att inkräkta eller påverkas av andras.
I mina böcker sätter jag frågan på sin spets, genom att hänvisa till två olika tidsskalor:
Den Linjära Tiden och Den Cirkulära Tiden.
I det gamla bondesamhället, före Industrialismen, var Tiden cirkulär. Dygnet gick runt. Året gick runt. Livet gick runt.
 
Med Kristendomen och Upplysningen, övergick Västerlandet till Den Linjära Tiden.
 
Det är två saker som är av stor betydelse för ”neoluddister” som Donald Trump, Vladimir Putin och, här i Sverige: Sverigedemokraterna. Det ena är Antropocentrismen: Människan är satt till att bestämma och styra över Världen. Det andra är Den Cirkulära Tiden. I den tiden är allt egentligen stillastående. Allt går igen.
Kultur består ofta av Motkultur. Inom Den Cirkulära Tiden är Kultur detsamma som vanor, det Stora Självklara, av tankar, traditioner, tänkesätt, vanor, rutiner och vardagshändelser. Inget ont i detta. Det ger både trygghet och en upplevelse av vad som ska hända och vad som kommer att påverka våra enskilda liv, i framtiden. I den tiden fanns Hembygden, Bygemenskapen, Kyrkan mitt i Byn, men också rädslan för det Främmande, Okända och Nya.
 
Allt detta som Modernismen, i början av förra seklet, gestaltade, ifrågasatte och omkonstruerade.
Därför så både tror jag och önskar jag att en ny sådan våg nu sätter igång!
Med utgångspunkt från den Linjära Tiden och Ekocentrismen, istället för Antropocentrismen.