I Sverige, i slutet av 2000-talet, var det vanligt att eftersträva det som var ”lagom”. Det fanns många förklaringar och definitioner av varför ”lagom” var så bra. Den enklaste och mest ockhamska, var nog att ”lagom” var det som var hanterbart. ”För mycket och för lite skämmer allt!”. ”Lagom är bäst!” och ”varken för mycket eller för lite”.

Svenskarna var lite av ett mytiskt sagofolk som trivdes bäst när det fanns gott om utrymme, ingen behövde trängas och integriteten räckte till åt alla.

Människorna i vardagen gav varandra det utrymme som de behövde, men glömde att tänka och planera inför framtiden, för att det också skulle förbli så. Sverige och svenskarna hamnade också i tävlingens och konkurrensens strävan efter det som alla andra ville ha, hur de ville ha det och var och när de ville ha det. Varför, var det ingen som ville spekulera över. En sådan fråga kunde drabba det lilla landet Lagom.

Annorlunda blev det när Deejayklassen tog makten över den kvarvarande befolkningens vardagsliv.

De som inte förslösat och belånat sina medborgarlöner, hade alltid lite över till att förbruka på utelivet och nöjeslivet i SpåRätt Star City of Stockholm. Deejayklassen, som länge varit i en klar minoritet, kunde nu ta över och frigöra invånarnas och medborgarnas fysiska frihet och fritid. Det gjorde de genom att införa Dansen som: ”Meningen med Livet”. Till president över SpåRätt Star City of Scandinavia valdes först DJ Carola Kilroy, men DJ Monica Bergmark tog över kontrollpanelen och spakarna för att sätta igång festligheter och karnevaler som pågick oavbrutet och nonstop. Det fanns alltid utrymme till att dansa någonstans. Det var som en motsats till de forna Pestens År, då människorna, i förtvivlan och desperation, festade i väntan på att förgås i Pestens plågor. Nu var det istället i väntan på att hamna först i kön till att: ”Go Outspace!”.

DJ Jocke Langer blev vald och utsedd till SpåRätt Star City of Stockholm. Det första han förändrade, var att införa scener över hela stan, så att deejays, musikgrupper och enskilda musiker kunde få fart i och hålla igång dansandet och festandet.

Många deejays var själva nykterister och undvek destruktiva droger och kosttillskott. Virtualister och futurologer hade redan gjort sitt i att uppfinna och upptäcka kemiska substanser, signalsubstanser och kombinationer som lsd, dmt, extasy och andra liknande meta- eller metylfenidatersättningar. Drogmarknaden, så som den sett ut under slutet av 1900-talet, var så gott som uttömd och färdigexploaterad. Virtualisterna hade först förstärkt upplevelserna i de virtuella, digitala fyrdimensionella ”drömmaskinerna”, till världens bästa verklighetsflykter. Sedan övergick man till att påverka kroppen genom alla sinnen, istället för att injicera främmande ämnen och kemikalier. Det blev alltför dyrt för samhället att ha ett otal zombieliknande Keith Richards-kopior som stal och förstörde av allt som kunde omvandlas till pengar och destruktiva droger.

Framtidsskildringar från 1900-talet, som Carin Boyes Kallocain, Aldous Huxleys Brave New World och Anthony Burgess A Clockwork Orange hade profeterat om att drogerna skulle bli till ett nytt, enligt filosofen och ekonomen Karl Marx lära: ”Ett opium för folket”.

Nu blev det så att ”folket”, massorna, varken hade något emot religion eller opium, bara det fungerade som flykt från vardagens tristess, uppgivenhet och apati.

Det var vid den tiden som Deejayklassen, med DJ Carola Kilroy, DJ Monica Bergmark och DJ Jocke Langer, såg sitt tillfälle till maktövertagande.

De hälsades med jubel och festligheter, för att slippa allt ”seriöst dravvel” om hur, varför, när och var allt skulle hända ”I Framtiden”.

Människorna var så trötta på framtidsutopier, framtidsdystopier, profetior, varsel, konspirationsteorier, amsagor om troll och diktatorer, att allt det som de ville ha var glädje och underhållning, för stunden. Något som Deejayklassen kunde erbjuda och erhålla.

Ute i rymden var Harriet Backe, tillsammans med Baltazar Vaduvill igång med tevekanalerna SpåRätt Science channel och SpåRätt Entertainment. De sände förstås via kabel och satelliter också ner till jorden och de kvarvarande där.