Viljan till Mening.

Mich hade förstått att neoluddisterna hade den gamla målsättningen, den som också konstnären Andy Warhol haft; att vara som en maskin.

Det fanns en tradition bland män, framför allt neoluddistiska pojkar och unga män, att vilja vara som maskiner. Maskinerna var nihilistiska, meningslösa, om man inte räknade med deras funktioner.

Deras kroppars signalsubstanser svarade mot den arbetslust som kroppsarbetet innebar av musklernas koordinationer, adrenalinet som gjorde kroppen till en effektiv rörelseapparat. Hjärnan hade inget annat att ta ställning till, annat än det som redan var utfört och det som fanns kvar att göra. Så avverkades skogen, förr och så bröts järnmalmen. Järnet som smiddes till verktyg, redskap, maskiner och annat konstruktivt, funktionellt, ärligt och dugligt. Där fanns ingenting att hymla med. Det som skulle göras, måste göras. I det fanns både av stolthet, duglighet, kompetens och kamratskap. I den neoluddistiska kulturen hjälpte och bistod man varandra, i vått och i torrt. Männen kunde vara svurna fiender, men ändå se till att den andre hade mat att ge till sin familj, släcka bränder, förhindra översvämningar och hålla på de gamla traditionerna.

Den första maskinåldern gjorde männen och deras kvinnor ännu stoltare och arbetsvilligare. Med skogsmaskiner och motorsågar kunde skogen bli till timmer som forslades till sågverket, där det blev till brädor. Brädorna såldes till företag som byggde hus, tillverkade möbler eller gav människorna trivsel och gemensamma upplevelser och minnen. Träet från skogarna och järnet från bergen, blev Sveriges grundplåt till att få tillträde till Europas och världens gemenskap av handel och ekonomi.

Maskinerna ingick i företagens industrier, men blev med den goda ekonomin till var mans egendom, i fordon som bilar, traktorer, motorcyklar och mopeder. Ute på landsbygden byggde unga pojkar om sina fäders gamla Volvo PV och Volvo Duett, till epatraktorer med endast en växel framåt. I den bilen, som inte gick fortare än en moped, trettio kilometer i timmen, lärde de sig de första grunderna för att köra bil och bli självständiga och oberoende. De upplevelser som gav dem stolthet och mannamod.