Global Basic Income Now.

I slutet av 1900-talet hade familjen Frånlandsvind fått vind i sina företagssegel och begett sig ut på sina öden och äventyr. En öppen marknad låg framför dem, när alla neoluddister, det vill säga de flesta människorna i världen, vänt ryggen åt framtiden för att drömma sig tillbaka om hur det varit att leva förr.

Hela familjen samlades ute vid Dreva Bruk, för att starta Breda Hjärnbruk, med Makerspace och Hackerspace för enskilda företagare och uppfinnare. Där kunde de i lugn och ro, ibland med hjälp av varandra, testa nya idéer och infallsvinklar, experimentera med sina prototyper och uppmuntra och inspirera till nya visioner och gestaltningar.

Med Jim Leggs Ådran kom familjen fram till hur de själva skulle kunna bidra med något helt eget: SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter, strax intill Dreva Bruk. Tillsammans med EarthStar Ufo- och Astronomiförening, en skolförening från Enköpings Enskilda Gymnasium och Samskola, började de försiktigt skissa på en helt ny idé, om att låta bygga om SpåRättcentret, helt i Hedenhös optimistiska framtidstro; till en rymdstation och en rymdfarkost. De arbetade intensivt med bistånd från ellekarna, utomjordingarna från planeten Ellek, vid stjärnan Vega, i Lyrans stjärnbild.

Familjen Frånlandsvind utvecklades från att vara en harmonisk liten svensk konstnärligt lagd familj, med ett familjeföretag, till att expandera ut till SpåRätt Star City of Stockholm, SpåRätt Star City of Scandinavia och vidare till SpåRätt Eurasia. De drabbades som alla andra företag som växer snabbt och fort utöver sina breddar av växtverk, korruption, insider-affärer och andra skandaler och interna katastrofer. Men företaget och företagen stabiliserade sig allt eftersom och övergick till att bli världens största multinationella företag, med en neoidealistisk företagskultur och ambitioner till att fungera globalt och intergalaktiskt, med SpåRätt Enterprises och SpåRätt Intergalactical.

Neoluddisterna var till sin natur konservativa och reaktionära. De kom från både den traditionella vänstern och den traditionella högern, för att bilda gemensamma missnöjespartier och populistiska nätverk, framför allt med målet att skjuta SpåRätt i sank.

En morgon när Mich redan var uppe och satt och skissade på sitt projekt om ”Destillationsapparaten för andliga behov”, knackade det på dörren. Zanna gick och öppnade. Ett bud stod utanför:

   Zanna Topp, stämmer det?

   Ja, det är jag.

   Du har fått ett registrerat, rekommenderat brev här. Var god och skriv under.

   Ett brev? Vad kan det va’ för nåt?

   Det får du snart veta!

Budet lämnade över brevet. Zanna tog emot det, stängde dörren och gick ut i köket för att leta upp en sax. Hon fann den på sin plats, bredvid spisen på köksbänken. Hon öppnade och läste:

”Bästa Zanna Topp!

Vi får härmed hälsa Dig hjärtligt välkommen till att vara med i SpåRätts ”Juryn”!

En kort historik och bakgrund till ”Juryn”:

Eftersom majoriteten av världens befolkning nu har flyttat ut i den yttre rymden, använder vi oss här i SpåRätt av en idé från det amerikanska rättsväsendet, om representanter från Folket som får vara med och tycka och bestämma, angående en viss fråga. Frågan gäller:

”Global Basic Income”. Vi ber Dig om att så noggrant och ambitiöst som möjligt, sätta Dig in i frågan om hur människor i framtiden ska kunna försörja sig eller varandra, här på planeten Tellus.

Neoluddistiska nätverk och sammanslutningar har ett flertal gånger försökt att sprida oro och kaos bland världens medborgare. Det skulle vara lätt för oss inom SpåRätt att desarmera och destabilisera för dessa upprorsmakare, men vi har ändå insett att försöka ta vara på deras, om än kortsiktiga, kritik. En lösning skulle kunna vara att införa: ”Global Basic Income”.

Detta skulle i praktiken betyda att all beskattning från samhällets sida i framtiden sker genom företagen. Detta skulle naturligtvis även drabba oss själva, i SpåRätt Intergalactical.

Vi är själva skyldiga och ansvariga för den utveckling som kommit att ske, här på planeten Tellus. Därför är det också rimligt att vi kommer fram till ett förslag om hur vi ska återställa den sociala och ekonomiska balansen, i det framtida, globala, samhället.

Tidigare har det ju fungerat så att både företag och medborgare betalat skatt till samhället, staten, nationen och landet. När först den Andra och sedan den Tredje Maskinåldern satte igång på allvar, fick det konsekvenserna att människor måste försörja varandra. I mitten av 2000-talet skulle en person försörja två personer, genom sitt arbete och med att betala skatteplikten. Det ledde fram till de första neoluddistiska skatteupproren, när medborgarna, neoluddisterna, insett att var och en av de som arbetat heltid och övertid, dessutom skulle försörja någon som gick helt fri från arbete och försörjning. Var detta rättvist, frågade neoluddisterna varandra? Efter de upproren ökade neoluddisterna sitt antal, valdeltagande och sociala och politiska engagemang. Som tur var kom då företaget SpåRätt med lösningen om att de människor som ville pröva något nytt, kunde få möjligheter till att ”Go Outspace!” och flytta ut till städer och bostäder ute i rymden.

Alla ville inte det. Neoluddisterna tvärvände, backade och vände ryggen åt alla liknande förslag och försök. SpåRätt kunde inte göra något annat än att antingen låta dem fly bort till Australasien, eller förvara dem i tillfälliga uppsamlingsläger. Där kunde de få fortsätta och leva som de upplevt sitt liv från ”förr”, eller börja anpassa sig till att flytta ut i rymden. De flesta valde det senare alternativet.

När SpåRätt Enterprises kom med förslaget om att alla företag skulle betala en ”Digital Maskinbeskattning”, en inkomstskatt på bruket av digitala maskiner, i tillverkning av varor och tjänster, protesterade de neoluddistiska företagen högljutt. Skulle de vara med och betala, för människor som inte ville arbeta?

SpåRätt gav dem en annan vinkling på problemet. För att gå företagen till mötes, beslöt SpåRätt, tillsammans med Förenta Nationernas Handelskammare och World Trade Center; att all försäljning av varor och tjänster som var beroende av begagnade objekt, delar eller ingå i tjänster som medförde vinst, skulle förbjudas. Det skulle betyda att allt som såldes i framtiden måste vara nytillverkat och i den senaste versionen.

Företagen insåg fördelarna med detta, i konkurrensen med alla som handlade med begagnat, återvinning eller delar som kunde bli till nya varor och tjänster. Signalen var entydig:

Allt begagnat skulle bort!

Som så många gånger förr i historien, så var utvecklingen beroende av att människor kunde köpa och handla från tillverkare och producenter. Så även nu.

Genom en global medborgarlön, ”Global Basic Income”, skulle världshandeln sätta igång igen, när medborgarna hade nytt kapital att handla för och konsumera med. Människorna skulle som förr handla och köpa det som de fann prisvärt, ekonomiskt, intressant, roligt, spännande och nytt!

På så vis skulle företagen kunna fortsätta att utvecklas och utveckla sina produkter, utan att marknaden stannade av eller produktionen gick i stå.

För att kunna genomföra denna nya ”Global Basic Income”, måste samhället och staten införa en skatt på alla varor och tjänster som producerades av digitala maskiner. Allt från datorer, robotar, automater, skannrar och kontrollsystem, måste förses med en skatt.”

Detta var alltså det som Zanna var inbjuden till att reagera på, debattera och slutligen rösta för eller emot.