Neoluddistiska nätverk och sammanslutningar har ett flertal gånger försökt att sprida oro och kaos bland världens medborgare. Det skulle vara lätt för oss inom SpåRätt att desarmera och destabilisera för dessa upprorsmakare, men vi har ändå insett att försöka ta vara på deras, om än kortsiktiga, kritik. En lösning skulle kunna vara att införa: ”Global Basic Income”.

I praktiken skulle det betyda att all beskattning från samhällets sida i framtiden sker genom företagen. Detta skulle naturligtvis även drabba oss själva, i SpåRätt Intergalactical.

Vi är själva skyldiga och ansvariga för den utveckling som kommit att ske, här på planeten Tellus. Därför är det också rimligt att vi kommer fram till ett förslag om hur vi ska återställa den sociala och ekonomiska balansen, i det framtida, globala, samhället.

Inom Neoidealismen finns det som alla säkert vet tre tider: Dåtid, Framtid och Evigheten. Den som blir tydligast för oss människor och jordbor, ute i den fysiska, yttre rymden, i evigheten och oändligheten.

Tidigare har det fungerat så att både företag och medborgare betalat skatt till samhället, staten, nationen och landet. När först den Andra och sedan den Tredje Maskinåldern satte igång på allvar, fick det konsekvenserna att människor måste försörja varandra. I mitten av 2000-talet skulle en person försörja två personer, genom sitt arbete och med att betala skatteplikten. Det ledde fram till de första neoluddistiska skatteupproren, när medborgarna, neoluddisterna, insett att var och en av de som arbetat heltid och övertid, dessutom skulle försörja någon som gick helt fri från att arbeta, sträva, konkurrera och ”göra rätt för sig”. Var detta rättvist, frågade neoluddisterna varandra?

Efter upproren ökade neoluddisterna sitt antal, valdeltagande och sociala och politiska engagemang. Som tur var kom då företaget SpåRätt med lösningen om att de människor som ville pröva något nytt, kunde få möjligheter till att ”Go Outspace!” och flytta ut till städer och bostäder ute i rymden.

Alla ville inte det. Neoluddisterna tvärvände, backade och vände ryggen åt alla liknande förslag och försök. SpåRätt kunde inte göra något annat än att antingen låta dem fly bort till Australasien, eller förvara dem i tillfälliga uppsamlingsläger. Där kunde de få fortsätta och leva som de upplevt sitt liv från ”förr”, eller börja anpassa sig till att flytta ut i rymden. De flesta valde, med eftertankens kranka blekhet, det senare alternativet.

När SpåRätt Enterprises kom med förslaget om att alla företag skulle betala en ”Digital Maskinbeskattning”, en inkomstskatt på bruket av digitala maskiner, i tillverkning av varor och tjänster, protesterade de neoluddistiska företagen högljutt. Skulle de vara med och betala, för människor som inte ville arbeta?

SpåRätt gav dem en annan vinkling på problemet. För att gå företagen till mötes, beslöt SpåRätt, tillsammans med Förenta Nationernas Handelskammare och World Trade Center; att all försäljning av varor och tjänster som var beroende av begagnade objekt, delar eller ingå i tjänster som medförde vinst, skulle förbjudas. Det skulle betyda att allt som såldes i framtiden måste vara nytillverkat och i den senaste versionen.

Företagen insåg fördelarna med detta, i konkurrensen med alla som handlade med begagnat, återvinning eller delar som kunde bli till nya varor och tjänster. Signalen var entydig:

Allt begagnat skulle bort!

Som så många gånger förr i historien, så var utvecklingen beroende av att människor kunde köpa och handla från tillverkare och producenter. Så även nu.

Genom en global medborgarlön, ”Global Basic Income”, skulle världshandeln komma igång igen, när medborgarna hade nytt kapital att handla för och konsumera med. Människorna skulle som förr handla och köpa det som de fann prisvärt, ekonomiskt, intressant, roligt, spännande och nytt!

Företagen skulle kunna fortsätta att utvecklas och utveckla sina produkter, utan att marknaden stannade av eller produktionen föll ihop.

För att kunna genomföra denna nya ”Global Basic Income”, måste samhället och staten införa en skatt på alla varor och tjänster som producerades av digitala maskiner. Allt från datorer, robotar, automater, skannrar och kontrollsystem, måste förses med en skatt.

Tillsammans med det här brevet finns ett användarnamn, en digital signatur och ett lösenord. Med dessa kan Du, Kära Medborgare av SpåRätt Star City of Stockholm och SpåRätt Intergalactical Corporation, gå till närmaste medborgardator, var Du än befinner Dig i nära anslutning till centraladministrationen, debattera med andra medborgare vi kontaktat med samma slags brev och innehåll, för att bilda Dig en uppfattning om:

Ja, eller Nej, till Global Basic Income, betalat från företagen med en Digital Maskinskatt. För att underlätta för oss och för den administrativa behandlingen av svaren, ber vi Dig om att uppsöka en sådan medborgardator, snarast möjligt.

Med Vänliga Hälsningar.

SpåRätt

Din Bästa Vän i Universum!”