Zanna kom in i rummet:

   Var var vi nu nånstans? Jo, de Intressanta! Vad är det med dem?

   På vilket sätt var de, eller är de, ”intressanta”?

   Ja, vad ska man säga, sa Zanna. De… väcker andra människors nyfikenhet. Människorna vill ständigt veta mer om dem. De har en historia att berätta. De har varit med om saker och händelser som är ovanliga eller till och med helt unika. Men det måste förstås fortfarande vara intressant!

   På vilket sätt då? Är jag, som en andhryb, intressant på det där sättet?

   Nej, det tror jag inte att man kan säga att du är. Du är alldeles för unik och speciell. De kan nog inte leva sig in i hur det skulle kännas att vara som du, eftersom du inte är en människa.

   Men de kan väl leva sig in i hur det känns att vara ett annat slags djur?

   Jovisst! Det har du rätt i. Men då gör de antagligen djuret till en människa, eller med mänskliga egenskaper och behov.

   Vad med mig då? Kan de inte identifiera sig med mig, som att vara nästan som en människa?

   De tror nog att du är nån slags robot, eller organisk maskin, tror jag. Men, visst, de kan säkert identifiera sig med en robot eller en maskin, också. Det finns människor som, kanske mer primitiva än andra, högt beklagar sig över att deras dator inte gör som de vill, eller att de till och med går till fysiskt angrepp på den, för att den ska sätta igång och arbeta. Det där har förstås tillverkarna tagit till sig och använt i sina robotutföranden. Det ska finnas masochistiskt utformade datorer och robotar, som underkastar sig och vill bli plågade av sin ägare och användare.

   Är inte det hemskt?

   Nej, jag kan tycka att det låter oetiskt, men det är väl inte mer fel, än att slå på en kudde eller en boxningsboll?

   Ändå utsätter maskinen sin användare för känslor som av omgivningen, familjen eller barnen, kan upplevas som destruktiva eller hotfulla!

   Jo, men i dag, nu för tiden, har ju alla människor egna vapen, från relativt ofarliga pepparsprejer, till batonger och skjutvapen. Kan inte de, vapnen, ge samma associationer och upplevelser?

Mich var tyst och funderade vidare en kort stund, tills att han återvände till sitt projekt. Zanna gick iväg till en medborgardator för att lämna sitt svar angående ”Global Basic Income” och ”Digital maskinbeskattning”. Hon svarade, utan att tveka, ”ja” till de båda lösningarna.