Michs nya ställningstaganden.

Var det andliga detsamma som orden, begreppen, idéerna och formerna?

Vad hade hänt med mänskligheten och Människan, efter det Första och det Andra världskrigen och Atombomben?

Av vad bestod Coolhetens Tyranni och människornas ovilja till att göra upp med likgiltigheten och våga börja känna igen?

Hur kunde en tanke, känsla, idé eller ett minne bara uppstå i människornas medvetanden och hjärnor? Kunde andra djur och levande varelser uppleva samma sak?

Det lät på ordet, tänkte Mich, som om medvetandet och medvetenheten var något för de levande varelserna på jorden, något gemensamt?

Människornas, forskarnas och vetenskapsmänniskornas eget svar, var att det berodde på cybernetikens osynliga lagar.

Ingen tanke var delad, förrän någon hade delat den med någon annan. Var det så? Var det sant?

Krönikören Michel Cerné trodde att världskrigen och atombomberna försatt hela mänskligheten i en jättechock. Kanske lik det som framtidsforskaren Alvin Toffler kallat för: ”Framtidschocken”?

Efter 1950-talet skaffade sig alltfler stater atombomber och kärnvapen. Detta för, menade beslutsfattarna; för att kunna skydda sig och försvara sig om någon främmande makt vill tränga in i deras land.

Samarbeta, eller inte. Det var frågan.

Det var då som Klimatförändringens konsekvenser satte igång på allvar. Hur skulle ett land kunna skydda sig bortom gränsen till ett annat, när de ändå delade samma luft ovanför och samma vatten omkring sig? Hur skulle de kunna handla och ha utbyte med varandra, om de samtidigt höjde alla murar och stängsel runt om?

Mich förstod att det var här som mullvadarna fick sin chans. De som var vana vid att röra sig i mörker, genom tunnlar och håligheter, för att skapa nya fantasier och föreställningar om världen.

Flera av de äldre mullvadarna hade försvarat ”egot”, ”jaget” och ”identiteten”. De hade förklarat att:

   Utan ego kan man inte skapa!

   Jaget är inget konglomerat av egenskaper!

   Identiteten är varje levande varelses verkliga möte med sig själv. Utan ett sånt är var och en vilsen och förvirrad!