Mullvadarnas utflykter.

Klimatförändringen var en sak. Miljöförstöringen något annat. Båda konsekvenser av människornas kortsiktiga jakt efter ekonomiska vinster. För att odla fram bästa möjliga livsmedel och mat, utsatte man djuren i fångenskap för medicinska behandlingar, liknande dem som koncentrationslägerfångarna fått uppleva under nazitiden i Andra världskrigets Tyskland och Europa. Korna skulle ha två funktioner. Den ena var att framställa mjölk, till grädde, smör och ost. Den andra var att bli till kött, som kunde bli till biffstekar, kalops, märgben till sällskapshundarna eller barnens godis i form av Sega gubbar.

Kor, grisar, höns och kalkoner matades med foder framställt med datorer och program som angav varje enskilt djurs optimala behov, i en aktuell foderstatus. För att de dyrbara djuren inte skulle drabbas av sjukdomar och fysiska skador, gav man dem allt möjligt av näringstillkost, men också antibiotika och penicillin. Mediciner och droger rann ut i avloppsvattnet och berikade andra vilda djur och växter med onaturliga, konstgjorda och syntetiska ämnen.

Växterna odlades numera alltid i växthus och slutna biologiska system. Där fanns små birobotar som pollinerade växternas blommor, så att det blev till grönsaker och frukter. I de slutna systemen, både för djur och växter, ökade risken för att näringskedjorna skulle utarmas. På den tiden då korna fortfarande gick ute på bete på ängarna, utanför Dreva Bruk och i närheten av Enköping och andra platser runt i Sverige, Norden, Europa och övriga världen, var näringskedjorna långa och breda. De ekologiska systemen var näst intill obegränsade, i att fånga upp och föra vidare sådant som skulle kunna bli till näring för kor och andra husdjur.

På den tiden då människorna fortfarande vandrade omkring och livnärde sig på att jaga och samla, fanns det visserligen begränsade biotoper och revir, men med luft och vatten som cirkulerade runt ute i naturen, uppstod det alltid nya förändringar och kombinationer. De starka djuren överlevde och de svaga djuren dog och det fanns ingen mall eller måttstock som avgjorde vad som var etiskt riktigt, moraliskt eller juridiskt godkänt. Tills att Människan och människorna kom på att de kunde ingripa med sina antropocentriska system och anordningar.

SpåRätt Biological and Ecological Science Diet höll på att utveckla liknande ekologiska kretslopp, för de människor som levde ute i rymden. Det var fortfarande det gamla tänkesättet om att försöka och kanske misslyckas, som utgjorde kärnan i deras forskningsresultat.

Människorna hade byggt upp liknande system av livet i vattnet, med fiskodlingar, musselodlingar och havväxtodlingar.

SpåRätt Star City of Scandinavia och SpåRätt Eurasia försökte med alla tänkbara medel och metoder att styra så att människorna inte begav sig ut för att jaga och samla, i den nya tidens begränsningar.

Mich och Zanna tillhörde ändå en sådan grupp som då och då gjorde insamlingsutflykter, exkusioner, till närmaste kust och hav. Där plockade de tång, alger och annat som fanns lätt att finna utmed strändernas bottnar.