Jim Leggs Ådran, in i framtiden.

Familjen Frånlandsvinds anda och visioner fanns fortfarande kvar i SpåRätt Intergalactical. Den idé som Sophie Frånlandsvind skapat tillsammans med bibliotekarien och arkivarien Björn Ìsbjörnsson, med rekommendationer från ellekarna, fungerade som ett nav i centrum av alla aspekter och handlingar. Adam Frånlandsvind och Jim Legg hade dragit ut riktlinjerna tillsammans med andrarten Baltazar Vaduvill, med byggandet och konstruerandet av de fem tillverkningsprocesserna av robotar, androider, cyborger, andrarter och andhryber. Detta hade de ju aldrig klarat av på egen hand, utan beskrivningar och ritningar från ellekarna. Robotarna var inte så komplicerade. Det var självstyrande och självorganiserande datorer, på hjul eller ben. Androiderna skulle ha mer mänskliga funktioner, lämpliga till servicepersonal inom olika områden, från att sköta marktjänsten hemma, vakta barnen, göra ärenden och finnas till hands. Många, fast det var inget man talade högt om, använde också sina androider till sexuell tillfredsställelse, men det var ju egentligen inte märkvärdigare än att använda en massagestav eller konstgjord vagina.

Cyborgerna var desto mer komplicerade och avancerade. Deras kroppsdelar och funktioner var tillverkade av multi3D-skrivare, som skrev ut varje organ för sig, för att sedan föra samman allt till en människoliknande varelse.

Mich förstod inte riktigt varför människorna ville ha tjänare och funktioner som var lika dem själva, i utseende, beteende, egenskaper och handlingsmönster. Han trodde att det kunde ha med spegelneuronerna att göra. Sedan urminnes tider hade levande varelser förstått att de kunde använda andra levande varelser i något syfte. För att kunna uppnå den kontakten och finna fram till en överenskommelse eller ett kontrakt, behövdes en identifikation med den andras person och personlighet. Människorna hade ju använt allt från hundar och hästar, till slavar och tjänare, för att uppnå sina egna avsikter i livet.