Angela Star skulle bli till SpåRätts motsvarighet till den mer eller mindre misslyckade, neoluddisternas, Mao 2 4 Caesar. Det var ljusårs avstånd, dem emellan.

Mao var som en moderniserad, men inte uppdaterad eller uppgraderad, version av Frankensteins Monster. Angela Star var in i minsta cell, atom och molekyl, medvetet planerad och konstruerad.

Det fanns alltså också en avsikt med att skapa henne, eller hen, till en kvinnoliknande varelse, istället för den annars så androgyna andhrybens monosexuella utformning. Kvinnan skulle vara vacker, oemotståndlig, bedårande och mäktig. Hon skulle sprida ett ljus, som inte bara var tänkt för de kommande andhryberna. På Tellus skulle hon ha det vackraste slottet, det högsta tornet, den skönaste utsikten och all information, kunskap, vishet och drömmar, tillgängliga. Hon skulle vara den största och främsta gestaltningen, av alla möjliga och omöjliga.

Drömbubblan kunde, liksom en partikel samtidigt kunde vara en vågrörelse, vara både en bubbla, lik en såpbubbla, och en tub eller rör, för drömbubblan att färdas genom, från planeten Ellek till planeten Tellus.

Med drömbubblan från Ellek skulle Angela Star i framtiden kunna ta till sig och bruka erfarenheterna från ellekarna och skapa en egen upplevelse av dem, på Tellus. Upplevelsen utformades med intrycken från jorden och människorna, med den och blandades med den andliga materian från Kristin, Turid och Sophie Frånlandsvind. På så vis skulle Angela kunna ta till sig de tolkningar och visioner som de tre kvinnorna haft med sig, fram till dödsögonblicket. Det var den andliga process som förespråkare för själavandringen förklarat, men som aldrig gick att bevisa. Adam och Jim hade trott att, när Angela kommit till liv och börjat hantera sina innersta intryck, känslor och stämningar, skulle hon lära sig hur att använda och utnyttja allt det som de försett henne med.

Angela Superstar, Härskarinna över SpåRätt Intergalactical, skulle fullfölja de tre projekten från SpåRätt. Hemma på Tellus bestod det ena av att producera andhryber. De varelser som skulle ta över, efter mänskligheten. Det andra bestod av att ordna livet för de människor som valt att flytta ut i rymden, där nästa etapp gick ut på att utveckla och exploatera universum, först utanför det egna solsystemet, för att därpå sträva bortom Vintergatans galax och ut till andra delar av världsrymden. Det tredje var en fortsättning på forskanden om intelligensen, eller den begåvning som utgjorde själva kärnan i Jim Leggs Ådran.