Härskarinnan och Makten.

Makt kan sägas handla om att kanalisera energier.

På Tellus hade samhället bestått av två slags ämbeten och handlingsmönster: Förvaltare och Förändrare. De ena var inte betydelsefullare än de andra och inom dem båda fanns varandras motsatser, som kompletterade och harmoniserade varandra.

Maskingänget, stavat med en liten begynnelsebokstav, m, var sedan en tid tillbaka anonymiserat och avindividualiserat. Detta hade SpåRätt lärt sig av ellekarna, så att inte också de skulle övergå i alltför mycket av det andliga och kollektiva.

SpåRätt hade uppstått ur föreningen av familjen Frånlandsvind, Ufo- och Astronomiföreningen EarthStar och med råd och inspiration från ellekarna. I det samhälle som fanns på den tiden, vid sekelskiftet och millenieskiftet, år 2000, var Frånlandsvinds SpåRätt ett familjeföretag som utvecklades och växte till en organisation med vetenskapliga ambitioner.

Det dåvarande samhället i Sverige var präglat av två ordningar: Det Civila Samhället och Det Militära Samhället.

På vilket sätt skiljde sig det ena från det andra? Vad utgjorde själva kärnan i samhällets väl avgränsade, men ändå förenade, halvor?

Det Civila Samhället kunde sägas vara Kvinnans och kvinnornas domän, med Hemmet, Hembygden, Landsbygden, Familjen och Härkomsten.

Det Militära Samhället bestod av en försvarsberedskap, som också kunde medföra ökad expansion och utveckling av det bestående samhället. Försvarsberedskapen handlade först och främst om en beredskap om att kunna ta till och använda vapen, för att försvara Det Civila Samhället, Hemmet, Kvinnan, Familjen och Egendomen.

Av just den orsaken hade maskingänget valt att tillverka en andhryb som skulle vara en kvinna, istället för en enkönad varelse, androgyn och autonom.

Maskingänget hade, trots deras förankringar i Upplysningstidens och Idealismens ideal och traditioner, insett att människorna och mänskligheten hade lättare för att ta till sig en tro, än en uppsättning fakta. Av den anledningen lät man tillverka, redan innan Angela Superstar skulle tillträda sin offentliga ställning, en uppsättning repliker av Angela, som robotar, androider, cyborger och andrarter. Det skulle endast finnas ett enda exemplar av Angela, som andhryb. Alla de andra skulle kunna bevisa hennes allsmäktighet, då hon kunde uppstå i princip var som helst och när som helst.

Familjen Frånlandsvind och SpåRätt hade tidigt tagit på sig den obekväma uppgiften att verka för förändring i samhället. När Rudolf, Kristin, Johan och Turid hade sin semester på Tallholmen, var Stockholm och Sverige fortfarande i händerna på neoluddisterna. De var så självklara och etablerade, att ingen ens kommit på att kalla dem för ”ludditer” eller ”neoluddister”. Det var när samhällsadministrationen övergick från papperssamhällets byråkratier och hierarkier, till den digitala Andra maskinåldern, där informationen var tillgänglig utanför förvaltarnas kontrollbehov.

Neoluddisternas förvaltare strävade så mycket de kunde efter att kontrollera, bevaka och koncentrera den makt som de hade i sitt grepp, sedan århundraden tillbaka. Det var ett ämbetsmannavälde som också ingick i Sverige militära organisation.

Maktstrukturen och hierarkierna var barnsligt enkla att kopiera och sprida. Redan som små pojkar fick männen lära sig att rätta sig i leden, marschera ett-tu-ett-tu, sjunga unisont och klä sig i likadana kläder, dräkter och uniformer. Det tillhörde det Stora Självklara, lika väl som att alla sedan barnsben var införstådda med om vad som tillhörde Kvinnan, det kvinnliga och hemmet och vad som angick Mannen, männens värld och det offentliga, allmänna livet. Förvaltarnas mönster gick igen, från sjukvårdsorganisationer som Röda Korset, barnorganisationer som Scoutrörelsen och upp i världens förvaltning, av Förenta Nationerna. Att besluta om makten var en sak. Att uppträda korrekt, regelbundet och exemplarisk, var grundläggande, för alla och envar som ville uppåt i maktens tinnar och torn.