Så var det också inom rymdforskningen, i Öst och i Väst. Rymdforskningen var en vidareutveckling av det militära Flyget och Marinen. I Sverige, Europa, Ryssland, USA och Kina fortsatte forskandet om rymden och universum, men alla förebilder och gestaltningar, från Star Wars-filmerna till Star Trek-serierna, byggde på en tradition av männens och förvaltarnas verklighetsuppfattning och vardagsliv. Det var självklart att alla, kvinnor som män, var klädda i uniformer, gjorde honnör när de hälsade på varandra, använde ett formellt språkbruk, som var baserat på ord och begrepp från militär och administration.

Det kom SpåRätt, oavsiktligt, att bryta, när de skapade den första rymdstationen SpåRätt 3, utifrån förhållanden och villkor som de själva upplevt som betydelsefulla och intressanta, utanför Dreva Bruk. Visst innehöll både Ministralen och Stjärnspindlarna militäriska och formella defintioner och discipliner, men SpåRätt som organisation hade för främsta avsikt att frigöra, inte binda, energier.

När vetenskapsmänniskorna kom på hur de kunde klyva en atom, för att få igång en reaktion och en explosion, frigjorde de den energi som höll samman atomkärnan.

SpåRätt hade för avsikt att frigöra de energier som fanns inuti människorna, genom att ge dem tillåtelse till att testa, försöka, experimentera och skapa. De som hade svårast för detta, var de fogligaste och lojalaste, av neoluddister. De som tidigt lärt sig skilja fel från rätt och att försöka och att misslyckas, skulle ovillkorligen leda till begränsningar och bestraffningar.

Johans och Ylvas föräldrar, Rudolf och Kristin och Sven och Siv, hade med lust och glädje följt sina barns utveckling till att undersöka, forska, experimentera, leka, skapa och göra. Hellre försöka och misslyckas, för att försöka igen, än att ta åt sig för mycket av det negativa och sluta med att våga ta egna initiativ.

Det konstiga var att den nya situationen uppstått tack vare, inte trots, förvaltarna bland neoluddisterna. När förvaltarna blivit för många och obalans rådde i samhället och världen, mellan förvaltare, förändrare och förnyare, bildades sprickor i samhällsstrukturen. Förvaltarna, neoluddisterna, reagerade enligt deras instinkter, reflexer och instruktioner:

”Stopp och Belägg!”

Förnyarna försökte förklara att:

   Hindra inte energiflödet! Kanalisera det istället!

   Det måste stoppas! Annars blir det anarki och kaos, i hela världen!

Människorna hade kanske ändå lärt sig lite av läxan från de två världskrigen. Två gånger om hade man försökt att förhindra den explosiva energin, vilket båda gångerna lett till att explosionerna blivit ännu kraftigare och med förödande effekter för en lång tid framöver.