Familjen Frånlandsvinds företagsamhet växte och utvecklades, när de kunde anställa bibliotekarien Björn Ìsbjörnsson att sköta SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter, samt producera, publicera och distribuera praktiska tillämpningar och lösningar som hackers och makers kommit på, i Breda Hjärnbruks Hackerspace och Makerspace.

Med försäljningen av varor och tjänster från Dreva Bruk, Breda Hjärnbruk och SpåRätt, kunde Johan, Ylva, Turid, Jim, Adam och Sophie, med kunskaper och erfarenheter från ellekarna, etablera och forska vidare, om hembygden, upplysningstiden, idealismen, teknologiska framsteg och förutsättningar för ett fortsatt liv för mänskligheten, ute i rymden. SpåRätt växte och hjärngänget blev till stjärngänget som bildade maskingänget.

SpåRätt flyttade ut sina kunskaper, tankar, idéer och visioner, från Dreva Bruk, in i rymdstationen SpåRätt och vidare ut i världsrymden.

Mich antog att det var det ständigt pågående hotet om ett kärnvapenkrig, ett totalt, världsligt förintelsekrig, där inga människor eller andra levande varelser på jorden, fanns levande, efteråt, som hindrade mänskligheten och människorna från att uppleva framtiden som något positivt, konstruktivt, kreativt, roligt och lustfyllt.

Angela Superstar skulle bli till den gudinna som förde mänskligheten samman igen, till en enda enhet.

Det fanns både bland neoluddister och neoidealister, de som ansåg att Angela Superstar skulle bli till en ”Big Brother” från George Orwells framtidsdystopi ”1984”. En diktator, envåldshärskare, eller ”den goda monarken”, som fördelade samhällets resurser rättvist och gott.

Samhällets förvaltare saknade SpåRätts visioner. De kunde bara föreställa sig att allt skulle förbli som det var och fortsätta att vara som det varit förr. Människan var statisk och omöjlig att förändra och förbättra. Allt i tillvaron fortsatte på samma vis. Charles Darwins Evolution och Utvecklingslära var egentligen en illusion och utan verklig betydelse. En apa var och förblev en apa. En människa skulle alltid och i evig tid förbli en människa, med den mänskliga faktorns fel, brister och begränsningar.

Detta var alltså Angela Superstars egentliga uppdrag:

Att skapa och gestalta framtidsvisioner, inte som de borde vara, men som de skulle kunna bli. En sådan, kanske den största och hittills svåraste: att mänskligheten i dess nuvarande form, skulle genomföra Exodus och flytta ut hela sin tillvaro, ut i rymden. För att klara av den prestationen, måste SpåRätt och maskingänget, finna rätt sätt till att kanalisera alla, i nuläget, negativa energier, över till positiva och konstruktiva.

Det svåraste problemet bland människorna, neoluddisterna, var att det fanns sådana människor som faktiskt önskade, inte bara krig, utan det sista världskriget som skulle förgöra och förinta allt, tills att ingenting fanns kvar och inga människor längre kunde överleva, i nuet eller i framtiden. Det var som om de såg sig själva som hela artens suicidala härskare och öde.