Michs och Zannas nya uppdrag.

Kunde det vara så att SpåRätt, andhryberna, ellekarna, människorna och neoidealisterna missat Michs och Zannas intresse för livet på jorden, det Stora Självklara och allt det som dolde sig i den Stora Glömskan?

De borde ha reagerat, men ingenting hände. Mich och Zanna samlande all information i så små format och behållare som de bara kunde. De använde sig av en gammal teknik som kallades för steganografi. Det kunde påminna om trollerikonster, där magikern dolde eller gömde undan det som skulle trollas bort eller, hux flux, uppstå ur ingenstans. Att gömma undan deras anteckningar i digitala filer som skulle finnas i datorn eller på ett minneskort, var lätt för vem som helst att ana och att finna. Det skulle bara vara för de vakter som stod vid kontrollen till rymdhissen eller rymdskytteln, att konfiskera datorn eller leta efter minneskorten. Det fanns det speciella sniffers för att hitta. Sådana som reagerade elektroniskt på digitala koder.

Det hade berättats om ett misstag som NASA, den amerikanska motsvarigheten till svenska Rymdstyrelsen, hade gjort när de skulle uppfinna en penna för användningsområden ute i rymden. Där skulle ju inte bläcket i kulspetspennan fungera, när det inte fanns någon gravitation. Ryssarna löste problemet, med att använda blyertspennor istället. Lösningen kunde finnas någon annanstans, än där problemet uppstått.