Anmodern Lucy och Angela Superstar.

Vad hade Lucy använt sin vardag till, för cirka tre miljoner år sedan?

På vilket sätt kunde hennes liv skilja sig från Angela Superstar, ungefär en tre miljoner tretusen år senare?

Först och främst, ingen av dem var människor och tillhörde arten Homo och Homo sapiens sapiens. Lucy tillhörde, med dagens benämning, arten Australopithecus afarensis, som funnits långt före arten Homo. De som räknades som anfäder och anmödrar till arten Homo. Andhryberna var en art, konstruerad av människorna tillsammans med ellekarna. Inte heller ellekarna var någon människoart.

Det finns inga lämningar eller artefakter kvar efter kvinnan som i vår tid kallas för ”Lucy”. Döpt av arkeologerna som fann hennes rester, när de samtidigt hört The Beatles låt från slutet av 1900-talet: ”Lucy in the Sky with Diamonds”. Känd för att initialerna bildade förkortningen ”LSD”, för den narkotiska psykedeliska drogen lysergsyradietylamid. Men den beteckningen hade nog inget med förstadiet till människorna, i den evolutionära utvecklingsteorin att göra?

Hur kunde Lucy ha upplevt världen och verkligheten, frågade sig Mich?

Några ord och begrepp hade hon säkert inte. Hon levde troligtvis inte ensam, utan i en flock av män, kvinnor och kanske barn. De som vandrade omkring som jägare och samlare, ute på savannen. Det var troligt att de sov uppe i träden. Så mycket grottor fanns nog inte att välja på. Kanske att de fruktade rovdjur, men det fanns säkert andra faror, som giftiga ormar, ödlor, spindlar och skorpioner. Det fanns säkert löss, iglar, loppor och fästingar, som kunde bita och ge utslag som kliade och kunde bli till variga sår. Om de inte hade ord, så gav de troligtvis ifrån sig olika ljud och läten. Alla däggdjur som andas ovan vattnet, andas med olika hastighet och djup, beroende på sinnestillstånd och vakenhetsgrad.

Vi vet ingenting om deras, Lucy och hennes flock av likar, uppfattning av tid eller rum. Det är inte sannolikt att de uppfattade jorden som något annat än platt. Den yta av jordskorpan som de rörde sig på, för att finna föda, vatten, vila eller om de lekte och tävlade med varandra. Liksom djuren var de nog inte medvetna om några årstider, annat än om kyla och mörker tilltog, eller att vissa djur och växter var lättare att finna, under den varmare årstiden, efter regn eller om sanden blåste bort från områden av fuktig jord.

För att överleva och klara sig, var de tvungna till att anstränga sig. Inget uppstod eller kom till dem, bara genom att sitta oföretagsamma och vänta eller bara vila. Att jaga och invänta en flock med bytesdjur, krävde förberedelser och uppmärksamhet. De levde antagligen, trodde Mich, utan föreställningar om vetenskap eller religion. Hade de funnit något gott och ätbart på ett ställe, en gång, var det troligt att de återvände dit, för att njuta av samma föda en gång till.

Angela Superstar hade vissa likheter till det yttre med honan Lucy, men Angela var ingen hona eller kvinna. Det var bara hennes yttre sken.