Lucy tillhörde kanske en slags hembygd, där hon och hennes flock eller stam var vana vid att vistas och vandra omkring. Men födan, maten och vattnet var sällan något som kom till dem. Använde de några verktyg eller redskap?

Som en burksamlare som går omkring på gator och torg för att leta pantburkar och flaskor, sticker ner sin pinne eller gripklo för att få tag i dyrgripen där nere i soptunnan eller containern, hade Lucy troligtvis en grävpinne att peta med, för att leta efter ätbara rötter, maskar, larver, skalbaggar och andra insekter. Med pinnen kunde hon mota bort en råtta, orm eller ödla som försvarade sitt byte eller revir.

Kanske att de hade hyddor och kojor att återvända till, när de funnit ett vattenhål, sjö eller vattendrag, som ännu inte torkat ut, med en dyig botten eller en lerig flodfåra.

Drömde Lucy?

Kanske inte om en semester i Thailand eller på Mallorca, men om en flock med bytesdjur, där hennes familj och vänner kunde finna allt som de behövde av horn, pälsar till kläder och sovdynor, skinn till att skydda fötterna med, remmar till att bära och knyta om sitt tillbehör, kött och möjligheten till att få mjölk och smör?

Deras vardagsliv formades av omgivningarna, i naturen och miljön. De visste inget annat än det som de såg och kunde uppleva med sina sinnen. Några böcker eller annan dokumentation fanns inte tillgänglig. Ute och utomhus, var deras livsrum och verklighet. När de inte letade föda och annat livsnödvändigt, kunde de kanske leka enkla lekar och spel, som kull, tafatt och varianter av primitiva bollspel och kulspel. Att träffa en pinne med en knytnävsstor sten, eller att rulla en sten så att den föll ner i en grop, kunde kanske motsvara deras dataspel eller tevespel.

När inte lätena och ljuden ännu blivit till ord, begrepp och idéer, återstod att uppleva världen i bilder, drömmar och andra föreställningar. De kunde nog inte säkert särskilja en inbillning från en verklig upplevelse. Åskan, blixtarna och så, efter regnet, regnbågen över himlen, kunde ge dem dimensioner och upplevelser om något bortom deras egna liv på eller under markens yta.

Angela Superstar hade allt det som hon behövde. Andhryberna var inga flockdjur eller människor som levde i familjer och klaner. Deras tid på jorden och planeten Tellus gick ut på att reparera och restaurera, efter arten Homo sapiens sapiens.