Varför, undrade Mich? Om Lucy och hennes medvarelser hade levt och klarat sig för tre miljoner år sedan, varför skulle det vara så obehagligt och fruktansvärt, om Tellus förföll till att bli en ödebygd på en öde planet?

Han tänkte efter…

Någon som inte längre finns, kan ju inte heller uppleva saknad eller känna för det som har försvunnit. Någon som inte längre existerar, varken i tiden, rummet eller någon annan möjlig eller omöjlig dimension, kan ju inte ens sakna eller förstå sin egen frånvaro eller icke-befintlighet? Lucy kunde ju inte idag, någonstans och någon gång, se tillbaka till det liv som hon levt, då? Hon och hennes art var ju för länge sedan utdöda och borta. Var det så hemskt?

Andhryberna var som en art av städare. De skulle se till att om några, likt människornas om färdades ut i rymden idag, just nu, kom till en planet liknande den övergivna och öde planeten Tellus, så kunde den bli en rastplats och en station, för att sedan resa vidare bort i universum. Det var för dessa framtida resenärer och besökare, som ellekarna och människorna konstruerat, skapat och tillverkat andhryberna, inte för de kvarvarande människorna, nere vid Australiens breddgrader.

För de människor som var kvar på Tellus och de som stannade i rymdstäderna bort mot Solsystemets periferier, skulle Angela Superstar och SpåRätt utforma en ny religion, en ateistisk religion, fylld av mystik, men utan en gud eller gudaliknande varelser. Angela själv skulle bli som en Pythian, ett Miraklet på Delfi, eller Völvan på Island. Religionen skulle de gestalta och utforma i drömmaskinernas virtuella världar. I dem skulle de återskapa myter, sagor och berättelser, som i sig var tidlösa, men som skulle anknyta till den evolutionära utvecklingsläran, på Tellus.

Eftersom människorna redan var på väg att över sin hembygds planet, behövdes inga noggrannare gränser och begränsningar, varken till kontinenter, stater, länder, riken eller nationer. Verklighetens fiktiva konturer blev avgörande för hur människorna i framtiden skulle kunna föreställa sig och inbilla sig om hur livet i deras föregående stadium sett ut.